« Rut 2:4 Księga Rut 2:5 Rut 2:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPI rzecze Booz ku przystawowi, jen za żeńcy stał: „Czyja jest to dzieweczka?”
2.WUJEK.1923I rzekł Booz młodzieńcowi, który stał nad żeńcami: Czyja to dziewka?
3.GDAŃSKA.1881Rzekł tedy Booz do sługi swego, który był przystawem nad żeńcami: Czyjaż to dzieweczka?
4.GDAŃSKA.2017Wtedy Boaz zapytał swego sługę postawionego nad żniwiarzami: Czyja to dziewczyna?
5.CYLKOWPoczem zapytał się Boaz sługi swojego, ustanowionego nad żeńcami: Czyjaż to dziewczyna?
6.KRUSZYŃSKII rzekł Booz do swego sługi dozorującego nad żniwiarzami: "Czyja jest ta panna?"
7.TYSIĄCL.WYD5Zapytał Booz swego sługę pilnującego żniwiarzy: Czyja jest ta młoda kobieta?
8.BRYTYJKAWtedy rzekł Boaz do swojego sługi postawionego nad żeńcami: Czyja to dziewczyna?
9.POZNAŃSKANastępnie zapytał Booz swego rządcy, który doglądał żniwiarzy: - Czyjaż ta młoda kobieta?
10.WARSZ.PRASKASługę zaś, który był postawiony nad żniwiarzami, zapytał Booz: Do kogo należy ta młoda kobieta?
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Potem Boaz zapytał się swego sługi, którego ustanowił nad żeńcami: Czyja to dziewczyna?
12.EIB.BIBLIA.2016.LITKim jest ta młoda dziewczyna? - zapytał Boaz sługę zawiadującego żeńcami.