« Rut 2:6 Księga Rut 2:7 Rut 2:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPA przeprosiła, aby kłosy zbirała, jiż ostawają, chodząc za żeńcy, ot jutra aż do niniejszego czasu stoi na polu, nigdziej się do domu nie wracając”.
2.WUJEK.1923I prosiła, aby zbierała kłosy pozostałe idąc w tropy żeńców: a od poranku aż dotąd stoi na polu, i ani na małą chwilę wróciła się do domu.
3.GDAŃSKA.1881I rzekła mi: Niech proszę zbieram i zgromadzam kłosy między snopami za żeńcami; a przyszedłszy bawi się tu od samego poranku aż dotąd, a bardzo mało w domu siedzi.
4.GDAŃSKA.2017Powiedziała: Pozwól mi, proszę, zbierać i gromadzić kłosy między snopami za żniwiarzami. Przyszła więc i pozostała od rana aż dotąd, a w domu krótko odpoczywała.
5.CYLKOWZapytała się ona: Czybym nie mogła zbierać a między snopami gromadzić za żeńcami? Przybywszy tedy wytrwała od samego rana aż do tej pory; chwilkę tylko zabawiła w domu.
6.KRUSZYŃSKIPowiedziała do nas: Niech mi wolno będzie zbierać i zebrać kłosy w snopy za żniwiarzami. A przybywszy, stanęła tego rana aż dotąd; odpoczynek jej w domu jest krótki".
7.TYSIĄCL.WYD5Powiedziała ona: Pozwólcie mi szukać i zbierać kłosy za żniwiarzami. Przyszła i pozostała od rana aż dotąd, a jej odpoczynek w domu był krótki.
8.BRYTYJKAPowiedziała ona do mnie: Chciałabym za żeńcami zbierać i składać kłosy między snopami; a odkąd tylko przyszła rano, trwa przy pracy aż dotąd, ani chwilki nie odpoczywa.
9.POZNAŃSKAProsiła bardzo, by mogła zbierać kłosy za żniwiarzami. Przybyła tu rano i nie odchodzi dotąd ani na chwilę, zażywając jedynie krótkiego odpoczynku.
10.WARSZ.PRASKAProsiła nas, żebyśmy pozwolili jej zbierać kłosy za żniwiarzami i między snopami. Jak tylko przyszła dziś rano, tak bez przerwy jest na nogach aż do tej chwili, a w domu czeka ją też tylko bardzo krótki odpoczynek.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ona się zapytała: Czy mogę pozostać za żeńcami i gromadzić między snopami? A gdy przybyła wytrwała od samego rana, aż do tej pory; tylko chwilę zabawiła w domu.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITPrzyszła do mnie i poprosiła: Pozwól mi zbierać kłosy między snopami za żniwiarzami. Przyszła wcześnie rano i pracuje wytrwale do teraz! Pod dach schroniła się tylko na chwilę.