« Rut 3:8 Księga Rut 3:9 Rut 3:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I rzekł jéj: Ktoś jest? A ona odpowiedziała: Jam jest Ruth, służebnica twoja; rozciągnij płaszcz twój na sługę twoję; boś jest powinowaty.
2.GDAŃSKA.1881I rzekł: Któżeś ty? I odpowiedziała: Jam jest Rut, służebnica twoja; rozciągnijże płaszcz twój na służebnicę twoję, boś mi pokrewny.
3.GDAŃSKA.2017I powiedział: Kto ty jesteś? Odpowiedziała: Jestem Rut, twoja służąca. Rozciągnij swój płaszcz nad swoją służącą, bo jesteś ze mną blisko spokrewniony.
4.CYLKOWI zawołał: Któżeś ty? I odpowiedziała: Jam Ruth, służebnica twoja: rozpostrzyj skrzydło twoje nad służebnicą twoją, ponieważ służy ci prawo odkupu.
5.KRUSZYŃSKII rzekł: "Coś za jedna?" Ta odpowiedziała: "Ja jestem Rut, sługa twoja; rozciągnij kraj płaszcza na sługę twą, ponieważ ty masz prawo okupu".
6.TYSIĄCL.WYD5Zapytał: Kto ty jesteś? Odpowiedziała: Ja jestem Rut, służebnica twoja. Rozciągnij brzeg swego płaszcza nade mną, albowiem jesteś powinowatym.
7.BRYTYJKAZapytał więc: Kto ty jesteś? Ona zaś odpowiedziała: Ja jestem Rut, służebnica twoja. Rozciągnij swój płaszcz na swoją służebnicę, boś ty wykupiciel.
8.POZNAŃSKAWtedy zawołał: - Ktoś ty jest! Odpowiedziała mu: - Jestem służebnica twoja, Rut. Rozciągnij nad służebnicą twoją kraj płaszcza twego, masz bowiem względem mnie prawo wykupu.
9.WARSZ.PRASKAZapytał więc: Kim ty jesteś? A ona odpowiedziała: Ja jestem Rut, twoja służebnica. Okryj skrajem twego płaszcza swoją służebnicę. Masz bowiem prawo mnie wykupić.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc zawołał: Kto ty jesteś? A odpowiedziała: Ja jestem twoja służebnica Ruth. Rozpostrzyj nad twoją służebnicą swoje skrzydło, ponieważ przysługuje ci prawo wykupu.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITKim ty jesteś? - zapytał. Jestem Rut, twoja służąca - odpowiedziała. - Rozciągnij płaszcz na swą służącą, proszę, bo jesteś dla mnie wykupicielem.