« Rut 4:1 Księga Rut 4:2 Rut 4:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A Booz wziąwszy dziesiąci mężów z starszych miasta, rzekł do nich: Siądźcie tu.
2.GDAŃSKA.1881Wziąwszy tedy dziesięć mężów starszych miasta onego, mówił do nich: Siądźcież też tu; i usiedli.
3.GDAŃSKA.2017Wtedy Boaz wziął dziesięciu starszych tego miasta i mówił do nich: Usiądźcie tutaj. I usiedli.
4.CYLKOWTedy wziął on dziesięciu mężów ze starszych miasta, i rzekł: Siądźcież tu! I usiedli.
5.KRUSZYŃSKITedy Booz, wziąwszy dziesięciu mężów ze starszych miasta i rzekł: "Usiądźcie tutaj", i usiedli.
6.TYSIĄCL.WYD5Wtedy Booz wziął dziesięciu mężów ze starszych miasta, powiedział do nich: Usiądźcie tu! i usiedli.
7.BRYTYJKAPotem sprowadził dziesięciu mężów spośród starszych miasta i rzekł do nich: Siadajcie tutaj. A oni usiedli.
8.POZNAŃSKANastępnie wybrał Booz dziesięciu mężów spośród starszych miasta i rzekł do nich: - Usiądźcie tu również. I oni usiedli.
9.WARSZ.PRASKAA Booz zebrał dziesięciu spośród starszych miasta i powiedział: Usiądźcie tu!
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wtedy on wziął dziesięciu mężów ze starszych miasta i powiedział: Siądźcie tu. Więc usiedli.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITWtedy Boaz zebrał dziesięciu spośród starszych miasta i poprosił: Usiądźcie. Ci usiedli.