« 1Sam 10:27 1 Księga Samuela 11:1 1Sam 11:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I stało się jakoby po miesiącu, przyciągnął Naas Ammonitczyk, i począł walczyć przeciw Jabes Galaad: i rzekli wszyscy mężowie Jabes do Naas: Miej nas z sobą w przymierzu, a będziemyć służyć.
2.GDAŃSKA.1881Tedy przyciągnął Nahas, Ammończyk, i położył się obozem przeciw Jabes Galaadskiemu. I rzekli wszyscy mężowie Jabes do Nahasa: Uczyń z nami przymierze a będziemyć służyli.
3.GDAŃSKA.2017Wtedy nadciągnął Nachasz Ammonita i rozbił obóz przeciwko Jabesz-Gilead. I wszyscy mieszkańcy Jabesz powiedzieli do Nachasza: Zawrzyj z nami przymierze, a będziemy ci służyć.
4.CYLKOWI przyciągnął Nahasz, amonita, i oblegał Jabesz w Gilead. Oświadczyli tedy wszyscy mieszkańcy Jabeszu Nahaszowi: Zawrzyj umowę z nami, a hołdować ci będziemy.
5.KRUSZYŃSKIPrzyciągnął Nahasz Ammonita i obległ Jabesz w Galaad. Wszyscy mieszkańcy Jabeszu mówili do Nahasza: "Zawrzyj z nami przymierze, a będziemy ci służyli".
6.TYSIĄCL.WYD5Nadciągnął Nachasz Ammonita i oblegał miasto Jabesz w Gileadzies. Oznajmili Nachaszowi wszyscy mieszkańcy Jabesz: Zawrzyj z nami przymierze, a będziemy ci służyć.
7.BRYTYJKAI wyruszył Ammonita Nachasz i obległ Jabesz w Gileadzie. Wtedy rzekli wszyscy Jabeszyci do Nachasza: Zawrzyj z nami przymierze, a poddamy ci się.
8.POZNAŃSKANachasz Ammonita nadciągnął obległ Jabesz w Gilead. Wtedy mieszkańcy Jabesz oświadczyli Nachaszowi: - Zawrzyj z nami przymierze, a będziemy ci służyć.
9.WARSZ.PRASKAAmmonita Nachasz nadciągnął i rozpoczął oblężenie Jabesz w Gileadzie. Zwrócili się wtedy wszyscy mieszkańcy Jabesz do Nachasza: Zechciej zawrzeć z nami przymierze, a będziemy ci służyć.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I przyciągnął Ammonita Nahasz oraz oblegał Jabesz w Gilead. Więc wszyscy mieszkańcy Gileadu oświadczyli Nahaszowi: Zawrzyj z nami umowę, a będziemy ci hołdować.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITAmmonita Nachasz wyruszył i otoczył Jabesz w Gileadzie. Wówczas Jabeszyci prosili Nachasza: Zawrzyj z nami przymierze, a oddamy ci się w niewolę.