« 1Sam 12:24 1 Księga Samuela 12:25 1Sam 13:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Lecz jeźli we złości trwać będziecie, i wy i król wasz pospołu zginiecie.
2.GDAŃSKA.1881Ale jeźli przecię w złości trwać będziecie, tedy i wy, i król wasz poginiecie.
3.GDAŃSKA.2017Lecz jeśli będziecie trwać w niegodziwości, to zarówno wy, jak i wasz król zginiecie.
4.CYLKOWGdybyście wszakże źle postępowali, porwani będziecie tak wy, jak i król wasz.
5.KRUSZYŃSKILecz jeśli w niegodziwości trwać będziecie, wy, zarówno jak król wasz, zginiecie".
6.TYSIĄCL.WYD5Lecz gdybyście trwali w przewrotności, zginiecie tak wy, jak i wasz król.
7.BRYTYJKAJeżeli atoli będziecie źle postępować, to zginiecie zarówno wy, jak i wasz król.
8.POZNAŃSKAJeśli zaś zło będziecie czynić, zginiecie wy, jak i wasz król.
9.WARSZ.PRASKAAle jeżeli będziecie z uporem nadal czynić zło, zginiecie razem z waszym królem.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jednak gdybyście postępowali źle – będziecie porwani; tak wy, jak i wasz król.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITJeśli jednak uprzecie się przy swojej niegodziwości, to zarówno wy, jak i wasz król, poginiecie!