« 1Sam 13:11 1 Księga Samuela 13:12 1Sam 13:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Rzekłem: Teraz zjadą Philistynowie do mnie do Galgala, a nie ubłagałem oblicza Pańskiego: portzebą przyciśniony, ofiarowałem całopalenie.
2.GDAŃSKA.1881Tedym rzekł: Oto przypadną Filistynowie na mię w Galgal, a jam jeszcze nie ubłagał twarzy Pańskiej, i tak poważyłem się, i ofiarowałem całopalenie.
3.GDAŃSKA.2017Wtedy powiedziałem: Oto Filistyni zstąpią na mnie do Gilgal, a ja jeszcze nie zjednałem sobie PANA. Przezwyciężyłem się więc i złożyłem całopalenie.
4.CYLKOWPomyślałem tedy: Teraz zstąpią Filistyni do mnie do Gilgal, gdym jeszcze oblicza Wiekuistego nie ubłagał. I przemogłem się i złożyłem całopalenie.
5.KRUSZYŃSKIrzekłem: Teraz zstąpią Filistyni na mnie w Gilgal, zanim ubłagałem oblicze Boże. I przemogłem się i złożyłem całopalenie".
6.TYSIĄCL.WYD5powiedziałem sobie: Filistyni zejdą do mnie do Gilgal, a ja nie zjednałem sobie Pana! Przezwyciężyłem się więc i złożyłem całopalenie.
7.BRYTYJKAPomyślałem, że Filistyńczycy wkrótce ruszą na mnie do Gilgal, a ja nie zdążyłem pozyskać łaski przed obliczem Pańskim, ośmieliłem się przeto złożyć ofiarę całopalną.
8.POZNAŃSKApomyślałem: Teraz uderzą Filistyni na mnie w Gilgal, zanim zdołam ubłagać oblicze Jahwe. Przemogłem się więc i złożyłem ofiarę całopalną.
9.WARSZ.PRASKAwtedy powiedziałem sobie: Zapewne uderzą teraz na mnie Filistyni w Gilgal, a ja nie zwróciłem się jeszcze o pomoc do Jahwe. I tak wbrew samemu sobie złożyłem ofiarę całopalenia.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.zatem pomyślałem: Teraz Pelisztini zejdą do mnie, do Gilgal, kiedy jeszcze nie ubłagałem oblicza WIEKUISTEGO. Przemogłem się oraz złożyłem całopalenie.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITpomyślałem: Filistyni lada chwila mogą zejść do mnie, do Gilgal, a ja nie zjednałem sobie przychylności PANA! Zebrałem się więc na odwagę i złożyłem ofiarę całopalną.