« 1Sam 13:12 1 Księga Samuela 13:13 1Sam 13:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I rzekł Samuel do Saula: Głupieś uczynił, aniś strzegł przykazania Pana, Boga twego, któreć przykazał: czego byś był nie uczynił, teraz by już był Pan nagotował królestwo twoje nad Izraelem na wieki.
2.GDAŃSKA.1881I rzekł Samuel do Saula; Głupieś uczynił, nie zachowałeś przykazania Pana Boga twego, któreć rozkazał; albowiem terazby był utwierdził Pan królestwo twoje nad Izraelem aż na wieki.
3.GDAŃSKA.2017Samuel powiedział do Saula: Głupio postąpiłeś. Nie zachowałeś przykazania PANA, swego Boga, które ci nadał. PAN bowiem teraz utwierdziłby twoje królestwo nad Izraelem aż na wieki.
4.CYLKOWI rzekł Samuel do Saula: Nierozsądnieś postąpił! Nie przestrzegałeś przykazania Wiekuistego, Boga twojego, które ci polecił; teraz bowiem byłby utwierdził Wiekuisty panowanie twoje, nad Izraelem na wieki.
5.KRUSZYŃSKIRzekł Samuel do Saula: "Nierozsądnie postąpiłeś; nie strzegłeś rozkazu Jahwe, Boga twego, który ci dał; teraz bowiem utwierdziłby Jahwe na wieki panowanie twoje nad Izraelem.
6.TYSIĄCL.WYD5I rzekł Samuel do Saula: Popełniłeś błąd. Gdybyś zachował przykazanie Pana, Boga twego, które ci nałożył, niechybnie umocniłby Pan twoje panowanie nad Izraelem na wieki.
7.BRYTYJKATedy rzekł Samuel do Saula: Popełniłeś głupstwo! Gdybyś był dochował przykazania Pana, Boga twego, które On ci nadał, Pan byłby utwierdził królestwo twoje nad Izraelem na wieki.
8.POZNAŃSKAI rzekł Samuel do Saula: - Źle postąpiłeś. Nie usłuchałeś rozkazu, który ci dał Jahwe, twój Bóg. On utwierdziłby twoje królowanie nad Izraelem na wieki.
9.WARSZ.PRASKAWtedy rzekł Samuel do Saula: Postąpiłeś bardzo nieroztropnie. Nie zachowałeś przykazania, które dał ci twój Bóg, Jahwe. Jahwe byłby utwierdził na zawsze twoje panowanie nad Izraelem.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A Samuel powiedział do Saula: Nierozsądnie postąpiłeś! Nie przestrzegałeś przykazania WIEKUISTEGO, twojego Boga, które ci polecił; bo teraz WIEKUISTY byłby utwierdził twoje panowanie nad Israelem na bardzo długie czasy.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITWówczas Samuel powiedział do Saula: Postąpiłeś głupio! Gdybyś postąpił zgodnie z danym ci przykazaniem PANA, twojego Boga, PAN utwierdziłby twoje królestwo nad Izraelem na wieki.