« 1Sam 13:13 1 Księga Samuela 13:14 1Sam 13:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Ale żadną miarą królestwo twoje więcéj nie powstanie: szukał sobie Pan męża według serca swego, i rozkazał mu Pan, aby był książęciem nad ludem jego, przeto żeś nie zachował, coć Pan rozkazał.
2.GDAŃSKA.1881Ale teraz królestwo twoje nie ostoi się; Pan sobie znalazł męża według serca swego, któremu rozkazał Pan, aby był wodzem nad ludem jego, gdyżeś nie zachował, coć przykazał Pan.
3.GDAŃSKA.2017Lecz teraz twoje królestwo się nie ostoi. PAN wyszukał sobie człowieka według swego serca i PAN ustanowił go wodzem nad swoim ludem, gdyż nie zachowałeś tego, co ci PAN rozkazał.
4.CYLKOWOtóż teraz panowanie twoje nie ostoi się. Wyszukał sobie Wiekuisty męża wedle serca Swego, a ustanowił go Wiekuisty księciem nad ludem Swoim, ponieważ nie przestrzegałeś co polecił ci Wiekuisty.
5.KRUSZYŃSKILecz teraz panowanie twoje nie ostoi się. Jahwe szukał sobie męża według serca swego i rozkazał mu Jahwe być księciem narodu swego, ty zaś nie zachowałeś, co Jahwe ci nakazał".
6.TYSIĄCL.WYD5A teraz panowanie twoje nie ostoi się. Pan wyszukał sobie człowieka według swego serca: ustanowił go Pan wodzem swego ludu, nie zachowałeś bowiem tego, co Pan ci polecił.
7.BRYTYJKALecz teraz królestwo twoje nie utrzyma się. Pan wyszukał sobie męża według swego serca i Pan ustanowił go księciem nad swoim ludem za to, iż nie dochowałeś tego, co ci Pan rozkazał.
8.POZNAŃSKATeraz wszakże królowanie twoje nie ostoi się. Jahwe upatrzył sobie męża według swego serca; jego ustanowił księciem nad swym ludem, [ty] bowiem nie usłuchałeś tego, co ci On nakazał.
9.WARSZ.PRASKATeraz zaś nie ostoi się już twoje królestwo. Jahwe poszukał sobie męża, w którym znajdzie upodobanie, i jego przeznaczył na przywódcę swojego ludu, bo oto nie chciałeś przestrzegać tego, co nakazał ci Jahwe.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Lecz teraz twoje panowanie się nie utrzyma. WIEKUISTY wyszukał sobie męża według Swojego serca i WIEKUISTY go ustanowił księciem nad Swoim ludem, ponieważ nie przestrzegałeś tego, co ci polecił WIEKUISTY.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITTeraz jednak twoje królestwo nie ostoi się. PAN wyszukał już sobie człowieka według swojego serca i PAN ustanowił go księciem nad swoim ludem, ponieważ nie dotrzymałeś tego, co PAN ci przykazał.