« 1Sam 13:14 1 Księga Samuela 13:15 1Sam 13:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I wstał Samuel i poszedł z Galgala do Gabaa Benjamin. A inny lud poszedł za Saulem przeciwko ludu, który walczył na nie idące z Galgala do Gabaa, na pagórku Benjaminowym. I policzył Saul lud, który się nalazł przy nim, około sześci set mężów.
2.GDAŃSKA.1881Wstawszy tedy Samuel, poszedł z Galgal do Gabaa w Benjamin, i policzył Saul lud, którego się znalazło przy nim około sześciu set mężów.
3.GDAŃSKA.2017Wtedy Samuel wstał i wyruszył z Gilgal do Gibea Beniamina. I Saul policzył lud, który znajdował się przy nim: było ich wszystkich około sześciuset mężczyzn.
4.CYLKOWPoczem powstał Samuel i wstąpił z Gilgal do Gibei, w Binjaminie, Saul zaś odbył przegląd ludu, znajdującego się przy nim w liczbie około sześciuset ludzi.
5.KRUSZYŃSKIPoczem powstał Samuel i odszedł z Gilgal do Gibea w Beniaminie; Saul zaś przeliczył lud będący przy nim; było około sześciuset ludzi.
6.TYSIĄCL.WYD5Samuel wstał i wyszedł z Gilgal, <by pójść swoją drogą. A pozostały lud poszedł za Saulem naprzeciw wojownikom i przybył z Gilgal> do Gibea Beniamina. Saul dokonał przeglądu ludu, znajdującego się przy nim w liczbie około sześciuset ludzi.
7.BRYTYJKAI ruszył Samuel, i odszedł z Gilgal swoją drogą do Gibei Beniaminowej, a reszta ludu poszła za Saulem, aby się spotkać z wojownikami. I doszli z Gilgal do Gibei Beniaminowej, a Saul dokonał przeglądu ludu, który się znalazł przy nim w liczbie około sześciuset mężów.
8.POZNAŃSKA[Następnie] Samuel powstał i odszedł z Gilgal [swoją drogą. Reszta ludu ruszyła za Saulem na spotkanie z wojskiem i udali się z Gilgal] do Giba Beniaminowego. Saul dokonał przeglądu ludzi, którzy pozostali przy nim: [było ich] około sześciuset mężów.
9.WARSZ.PRASKAPotem Samuel wstał i udał się z Gilgal do Gibea w pokoleniu Beniamina. Tymczasem Saul dokonał przeglądu wszystkich ludzi, którzy z nim byli. Miał ze sobą około sześciuset wojowników.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Potem Samuel powstał i z Gilgal wszedł do Gibei w Binjaminie. Zaś Saul odbył przegląd ludu, który się przy nim znajdował, w liczbie około sześciuset ludzi.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITPotem Samuel powstał i udał się z Gilgal w swoją drogę. Pozostałe zaś wojsko ruszyło za Saulem w górę, by dobić do pozostałych sił. Po dotarciu do Gibei Beniaminowej, Saul dokonał przeglądu wojska, które pozostało przy nim, i okazało się, że liczy ono około sześciuset zbrojnych.