« 1Sam 13:1 1 Księga Samuela 13:2 1Sam 13:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I wybrał sobie Saul trzy tysiące z Izraela: i były przy Saulu dwa tysiące w Machmas, i na górze Bethel, i a tysiąc był z Jonathą w Gabaa Benjamin, lecz inszy lud odesłał każdego do przybytku jego.
2.GDAŃSKA.1881Wybrał sobie trzy tysiące z Izraela; i byli przy Saulu dwa tysiące w Machmas, i na górze Betel, a tysiąc był z Jonatanem w Gabaa Benjamin, a ostatek ludu rozpuścił, każdego do przybytku swego.
3.GDAŃSKA.2017Wybrał sobie trzy tysiące ludzi z Izraela. Dwa tysiące było przy Saulu w Mikmas i na górze Betel, a tysiąc był z Jonatanem w Gibea Beniamina. Resztę ludu rozesłał, każdego do swego namiotu.
4.CYLKOWWybrał sobie Saul trzy tysiące ludzi z Izraela; z tych zostawało dwa tysiące przy Saulu w Michmas i na wzgórzu Bethela, tysiąc zaś przy Jonatanie w Gibei, w Binjaminie. Resztę wojennego ludu rozpuścił każdego do namiotu swego.
5.KRUSZYŃSKIwybrał sobie Saul trzy tysiące ludzi z Izraela: dwa tysiące było z Saulem w Mikmas i na górze Bethel, tysiąc zaś z Jonatanem w Gibea Beniamina. A resztę ludu odesłał, każdego do swego namiotu.
6.TYSIĄCL.WYD5Saul wybrał sobie trzy tysiące ludzi z Izraelitów. Dwa tysiące pozostało przy Saulu w Mikmas i na wzgórzu Betel, tysiąc zaś przy Jonatanie w Gibea Beniamina, a resztę wojska rozpuścił do domów.
7.BRYTYJKASaul wybrał sobie trzy tysiące mężów z Izraela. Dwa tysiące było z Saulem w Michmas i na pogórzu Betelu, a tysiąc było z Jonatanem w Gibei Beniaminowej. Resztę ludu zaś odprawił do domów.
8.POZNAŃSKAWybrał sobie Saul trzy tysiące [mężów] z Izraela. Przy Saulu było dwa tysiące w Mikmas i w górach [koło] Betel, tysiąc zaś pozostało z Jonatanem w Giba Beniaminowym. Resztę ludu odprawił, każdego do swego namiotu.
9.WARSZ.PRASKASaul dobrał sobie z Izraelitów trzydzieści tysięcy ludzi: dwa tysiące wojowników było z nim w Mikmas i na wzgórzu Betel, a tysiąc z Jonatanem w Gibea, położonej na ziemi Beniamina. Resztę ludzi odesłał do ich namiotów.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Saul wybrał sobie trzy tysiące ludzi z Israela. Dwa tysiące z nich zostawało przy Saulu w Michmas oraz na wzgórzu Betel, zaś tysiąc przy Jonatanie w Gibei, w Binjaminie. Resztę wojennego ludu rozpuścił każdego do swojego namiotu.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITWybrał on sobie trzy tysiące wojowników z Izraela, z których dwa tysiące stacjonowało przy nim w Mikmas oraz na pogórzu Betel, a tysiąc przy Jonatanie w Gibei Beniaminowej. Reszta ludzi zdatnych do walki została przez niego rozesłana do domu.