« 1Sam 13:3 1 Księga Samuela 13:4 1Sam 13:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A wszystek Izrael usłyszał tę wieść: Pobił Saul straż Philistyńską, i podniósł się Izrael przeciwko Philistynom. Wołał tedy lud za Saulem w Galgala.
2.GDAŃSKA.1881A tak usłyszał wszystek Izrael, że powiadano: Pobił Saul straż Filistyńską, dla czego też obrzydłym był Izrael między Filistyny. I zwołano lud za Saulem do Galgal.
3.GDAŃSKA.2017I cały Izrael usłyszał, że mówiono: Saul pobił załogę Filistynów i z tego powodu Izrael stał się obmierzły dla Filistynów. I zwołano lud, by wyruszył za Saulem do Gilgal.
4.CYLKOWCały tedy Izrael usłyszał jak rozpowiadano: Pobił Saul załogę filistyńską i osławił się też Izrael u Filistynów. I zwołany został lud, aby wyruszył za Saulem do Gilgal.
5.KRUSZYŃSKICały zaś naród dowiedziawszy się, mówił: "Pobił Saul załogę Filistynów i przeto stał się Izrael znienawidzony przez Filistynów". I zwołano naród za Saulem do Gilgal.
6.TYSIĄCL.WYD5Wszyscy Izraelici usłyszeli to, co mówiono: Saul pobił załogę filistyńską, a Izrael z tego powodu znienawidzony został przez Filistynów. Zwołano lud, aby wyruszył za Saulem do Gilgal.
7.BRYTYJKAI cały Izrael usłyszał tę wieść, że Saul kazał pobić załogę filistyńską oraz że Izrael stał się obmierzłym dla Filistyńczyków, lud podążył na zew Saula za nim do Gilgal.
8.POZNAŃSKAI cały Izrael dowiedział się, że Saul zabił namiestnika filistyńskiego i dlatego Filistyni znienawidzili Izraela. Zwołano więc lud do Saula do Gilgal.
9.WARSZ.PRASKAI rzeczywiście wieść o tym dotarła do całego Izraela. Mówiono sobie: Saul pobił obozowisko Filistynów i z tego powodu znienawidzili Filistyni Izraelitów. Potem zwołał Saul cały lud, aby wyruszył za nim do Gilgal.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem cały Israel usłyszał jak rozpowiadano: Saul pobił załogę pelisztyńską; więc Israel stał się obrzydłym u Pelisztinów. I został zwołany lud, by wyruszyć za Saulem do Gilgal.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITCały Izrael usłyszał zatem, że Saul pobił załogę filistyńską, a przez to naraził się Filistynom. Zbrojny lud zebrał się więc przy Saulu w Gilgal.