« 1Sam 16:23 1 Księga Samuela 17:1 1Sam 17:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPZatym sebrawszy się Filistynowie w zastępy swe ku boju, przyszli do Sochot w żydowskiej ziemi i tu są swe ćwirdze wzwiedli miedzy Sochot a miedz❬y❭ Azeta w krainach bożych.
2.WUJEK.1923A zebrawszy Philistynowie wojska swe na walkę, zeszli się do Socho Juda i położyli się obozem między Socho i Azeka, na granicach Dommim.
3.GDAŃSKA.1881Tedy zebrali Filistynowie wojska swe, aby walczyli, a zeszli się u Sochot, które jest w Judzie, i położyli się obozem między Sochotem i między Asekiem na granicach Domim.
4.GDAŃSKA.2017Wtedy Filistyni zebrali swoje wojska do walki i zgromadzili się w Soko, które należy do Judy, rozbili obóz między Soko a Azeką, w Efes-Dammim.
5.CYLKOWAle zgromadzili Filistyni wojska swoje na wojnę - zebrali się mianowicie w Socho, przynależnem do Judei, rozłożywszy się obozem między Socho a Azeką, przy Efes Dammim.
6.KRUSZYŃSKIFilistyni zebrali swoje wojska na wojnę i zgromadzili się w Sokho, które jest w Judzie i rozłożyli się obozem między Sokho i między Azeką w Efes-Dammim.
7.TYSIĄCL.WYD5Filistyni zgromadzili swe wojska na wojnę: zebrali się w Soko leżącym w ziemi Judy, a obóz rozbili między Soko i Azeka, niedaleko od Efes-Dammim.
8.BRYTYJKAWtedy zebrali Filistyńczycy swoje wojska na wojnę. Zebrali się w Socho, które należy do Judy, i rozłożyli się obozem w Efez-Dammim, między Socho a Aseka.
9.POZNAŃSKAFilistyni zebrawszy swe oddziały do walki zgromadzili się w Soko, które leży w Judei: rozbili obóz w Efes-Dammim między Soko a Azeka.
10.WARSZ.PRASKAFilistyni, przygotowawszy swoje oddziały do boju, zgromadzili się w Soko, które należy do pokolenia Judy. Rozbili swoje obozy pomiędzy Soko a Azeka, niedaleko Efes–Dammim.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Lecz Pelisztini zgromadzili swoje wojska na wojnę. Zebrali się mianowicie w Socho, przynależnym do Judei, oraz rozłożyli się obozem między Socho a Azeką, przy Efes Dammim.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITFilistyni, w związku z wojną, połączyli swoje siły i zebrali się w należącym do Judy Socho. Następnie rozłożyli się obozem w Efes-Damim, między Socho a Azeka.