« 1Sam 17:1 1 Księga Samuela 17:2 1Sam 17:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPZatym się tak Saul a ludzie israhelszczy sebrali na tem Udolu Terebinti. I zrządzili śpicę wojeńską ku boju przeciw Filisteom.
2.WUJEK.1923A Saul i synowie Izrael zebrawszy się przyciągnęli do doliny Therebinthu, i uszykowali wojsko ku bitwie przeciw Philistynom.
3.GDAŃSKA.1881A Saul i mężowie Izraelscy zebrali się, i położyli się obozem w dolinie Ela, i uszykowali wojsko przeciw Filistynom.
4.GDAŃSKA.2017Saul zaś i Izraelici zebrali się i rozbili obóz w dolinie Ela, i ustawili się w szyku bojowym przeciw Filistynom.
5.CYLKOWSaul zaś i mężowie izraelscy zgromadzili się i stanęli obozem w dolinie dębów, i uszykowali się do boju przeciw Filistynom.
6.KRUSZYŃSKISaul zaś i lud Izraela zgromadzili się i stanęli obozem w dolinie dębów i uszykowali się do walki przeciwko Filistynom.
7.TYSIĄCL.WYD5Natomiast Saul i Izraelici zgromadzili się i rozłożyli obozem w Dolinie Terebintu, przygotowując się do walki z Filistynami.
8.BRYTYJKASaul zaś i wojownicy izraelscy zebrali i rozłożyli się obozem w dolinie dębów i ustawili się do bitwy, aby potykać się z Filistyńczykami.
9.POZNAŃSKARównież Saul i Izraelici zgromadzili się, rozbili obóz w Dolinie Terebintów, gdzie przygotowywali się do walki z Filistynami.
10.WARSZ.PRASKAZebrał też Saul wojowników izraelskich i rozbił z nimi obozowisko w Dolinie Terebintu. Ustawili się w szyku bojowym naprzeciw Filistynów,
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś Saul i mężowie israelscy zgromadzili się i stanęli obozem w dolinie Dębów, po czym uszykowali się do boju przeciwko Pelisztynom.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITSaul z kolei zebrał wojsko Izraela i stanął obozem w Emek-Ela. Tam Izraelici zwarli swoje szeregi i przygotowali się do starcia z Filistynami.