« 1Sam 18:20 1 Księga Samuela 18:21 1Sam 18:22 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.19231 rzekł Saul: Dam ją zań, że mu będzie na upad, a niech będzie nad nim ręka Philistynów. I rzekł Saul do Dawida: We dwu rzeczach będziesz zięciem moim dzisia.
2.GDAŃSKA.1881I rzekł Saul: Dam mu ją, żeby mu była sidłem, a żeby była na nim ręka Filistynów. Przetoż rzekł Saul do Dawida: Po drugie będziesz zięciem moim dzisiaj.
3.GDAŃSKA.2017I Saul powiedział: Dam mu ją, aby była dla niego sidłem i aby ręka Filistynów była na nim. Powiedział więc Saul do Dawida: Zostaniesz dzisiaj moim zięciem z moją drugą córką.
4.CYLKOWMyślał bowiem Saul: Oddam mu ją, aby mu była zgubą, a dosięgła go ręka Filistynów. Oświadczył tedy Saul Dawidowi: Przez drugą możesz spowinowacić się dzisiaj zemną.
5.KRUSZYŃSKIMówił sobie Saul: "Wydam ją za niego, aby była dlań zgubą i aby dosięgła go ręka Filistynów". I rzekł Saul do Dawida poraz wtóry: "Dzisiaj będziesz moim zięciem".
6.TYSIĄCL.WYD5Saul bowiem mówił sobie: Oddam mu ją, aby była dla niego sidłem: niech będzie nad nim ręka Filistynów. Oświadczył więc Saul Dawidowi po raz drugi: Dziś możesz się stać moim zięciem.
7.BRYTYJKAPomyślał bowiem Saul: Dam mu ją, a niech mu będzie sidłem i niech go dosięgnie ręka Filistyńczyków. Do Dawida zaś rzekł Saul: Od dziś za dwa lata możesz zostać moim zięciem.
8.POZNAŃSKAMyślał bowiem Saul: - Dam mu ją i stanie się dla niego pułapką, bo dosięgnie go ręka Filistynów. Powiedział więc Saul do Dawida po raz drugi: - Zostaniesz dziś moim zięciem.
9.WARSZ.PRASKAi tak sobie w duchu mówił: Dam mu ją, niech mu posłuży za pułapkę, żeby go w końcu dosięgła ręka Filistynów. Powiedział więc Saul – już po raz drugi – do Dawida: Jeszcze dziś staniesz się moim zięciem.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bo Saul myślał: Oddam mu ją, aby była sidłem dla niego i dosięgła go ręka Pelisztinów. Zatem Saul oświadczył Dawidowi: Dzisiaj możesz się ze mną spowinowacić przez tą drugą.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITDam mu ją - pomyślał - i niech będzie dla niego pułapką, niech przez nią narazi się na niebezpieczeństwo ze strony Filistynów. Powiedział więc Dawidowi: Dziś po raz drugi mówię, że możesz zostać moim zięciem.