« 1Sam 18:2 1 Księga Samuela 18:3 1Sam 18:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I uczynił Jonathan z Dawidem przymierze; bo go miłował jako duszę swoję,
2.GDAŃSKA.1881A tak uczynił Jonatan z Dawidem przymierze, bo go miłował jak duszę swoję.
3.GDAŃSKA.2017A Jonatan zawarł z Dawidem przymierze, bo miłował go jak własną duszę.
4.CYLKOWJonatan zaś zawarł związek przyjaźni z Dawidem, ponieważ umiłował go jak samego siebie.
5.KRUSZYŃSKIJonatan zawarł z Dawidem przymierze, kochając go, jak siebie samego.
6.TYSIĄCL.WYD5Jonatan zaś zawarł z Dawidem przymierze, umiłował go bowiem jak samego siebie.
7.BRYTYJKAZawarli tedy Jonatan z Dawidem związek przyjaźni, ponieważ umiłował go jak siebie samego.
8.POZNAŃSKAJonatan zawarł przymierze z Dawidem, gdyż go umiłował jak własną duszę.
9.WARSZ.PRASKATymczasem zacieśniały się coraz bardziej więzy przyjaźni między Jonatanem i Dawidem, bo kochał Jonatan Dawida jak siebie samego.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś Jonatan zawarł związek przyjaźni z Dawidem, ponieważ go umiłował jak siebie.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITJonatan natomiast zawarł z Dawidem przymierze, ponieważ pokochał go jak samego siebie.