« 1Sam 18:4 1 Księga Samuela 18:5 1Sam 18:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Wychodził téż Dawid do wszystkiego, do czegokolwiek posyłał go Saul, i roztropnie się sprawował; i postanowił go Saul nad mężmi wojennymi, i był wdzięczny w oczu wszystkiego ludu, a najwięcéj w oczu sług Saulowych.
2.GDAŃSKA.1881I wychadzał Dawid do wszystkiego, do czego go kolwiek posyłał Saul, a roztropnie się sprawował; i przełożył go Saul nad rycerstwem, i był wdzięcznym w oczach wszystkiego ludu, także i w oczach sług Saulowych.
3.GDAŃSKA.2017I Dawid wyruszał, dokądkolwiek Saul go posyłał, i postępował roztropnie. Saul ustanowił go więc nad wojownikami, a on zyskał przychylność w oczach całego ludu, a także w oczach sług Saula.
4.CYLKOWA ile razy wyciągnął Dawid wiodło mu się, dokądkolwiek by go nie wysyłał Saul, tak że postanowił go nad ludem wojennym, a był on lubiany przez wszystek lud, a również przez sługi Saula.
5.KRUSZYŃSKIGdy Dawid wychodził, dokądkolwiek wysyłał go Saul, powodziło mu się; postawił go też Saul na czele wojska i podobał się całemu narodowi, zarówno jak sługom Saula.
6.TYSIĄCL.WYD5A Dawid wyprawiał się i wiodło mu się dobrze, dokądkolwiek go Saul posyłał. Saul więc ustanowił go dowódcą wojska. [Dawid] był lubiany nie tylko przez cały naród, ale też przez dworzan Saula.
7.BRYTYJKAA ilekroć Dawid wyruszał, dokądkolwiek go Saul wysyłał, miał powodzenie, tak iż Saul ustanowił go wodzem nad wojownikami. I podobało się to całemu ludowi, a także sługom Saula.
8.POZNAŃSKADawid szedł wszędzie, dokądkolwiek go Saul wysyłał, i zawsze odnosił zwycięstwa, tak że Saul ustanowił go dowódcą swych oddziałów. Zdobył życzliwość w oczach całego ludu i nawet w oczach sług Saula.
9.WARSZ.PRASKAKiedy Dawid wyruszał gdzieś, posłany przez Saula, wszystko mu się udawało. Postawił go tedy Saul na czele swoich wojowników. Cieszył się Dawid życzliwością całego ludu, a także sług królewskich.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A ile razy Dawid poszedł, dokąd go Saul wysłał, to mu się wiodło; tak, że go postawił nad wojennym ludem i był on lubiany przez cały lud, jak i przez sługi Saula.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITA ilekroć Dawid wyruszał na wyprawę, dokądkolwiek posyłał go Saul, odnosił sukcesy, tak że król ustanowił go dowódcą wojowników. Podobało się to zarówno wojsku, jak i sługom Saula.