« 1Sam 18:30 1 Księga Samuela 19:1 1Sam 19:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I mówił Saul do Jonathy, syna swego, i do wszystkich sług swoich, aby zabili Dawida: ale Jonathas, syn Saulów, miłował Dawida bardzo.
2.GDAŃSKA.1881Tedy mówił Saul do Jonatana, syna swego, i do wszystkich sług swoich, aby zabili Dawida; ale Jonatan syn Saula, kochał się w Dawidzie bardzo.
3.GDAŃSKA.2017Wtedy Saul mówił do swego syna Jonatana i do wszystkich swoich sług, aby zabili Dawida.
4.CYLKOWI rzekł Saul do Jonatana, syna swego, i do wszystkich sług swoich, że chce zabić Dawida. Jonatan jednak, syn Saula, żywił upodobanie wielkie dla Dawida.
5.KRUSZYŃSKISaul mówił do swego syna Jonatana i do wszystkich sług swoich, że chce zabić Dawida; Jonatan zaś, syn Saula, bardzo sprzyjał Dawidowi.
6.TYSIĄCL.WYD5Saul namawiał syna swego, Jonatana, i wszystkie sługi swoje, by zabili Dawida. Jonatan jednak bardzo upodobał sobie Dawida.
7.BRYTYJKAA Saul mawiał do Jonatana, swego syna, i do wszystkich swoich sług, że chce zabić Dawida; Jonatan jednak, syn Saula, sprzyjał bardzo Dawidowi.
8.POZNAŃSKASaul zapowiedział swemu synowi Jonatanowi i wszystkim swym sługom, że zabije Dawida. Jonatan zaś, syn Saula, bardzo miłował Dawida.
9.WARSZ.PRASKASaul namawiał Jonatana i wszystkie swoje sługi, żeby zgładzili Dawida. Lecz Jonatan, syn Saula, bardzo kochał Dawida.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A Saul powiedział do swojego syna Jonatana oraz do wszystkich swoich sług, że chce zabić Dawida. Jednak Jonatan, syn Saula, bardzo się cieszył Dawidem.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITSaul zaś przekonywał swojego syna Jonatana i pozostałych ze swojej służby, że Dawida należałoby zabić. Lecz syn Saula Jonatan był serdecznie zaprzyjaźniony z Dawidem.