« 1Sam 2:34 1 Księga Samuela 2:35 1Sam 2:36 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I wzbudzę sobie kapłana wiernego, który według serca mego i wedle dusze mojéj czynić będzie: i zbuduję mu dom wierny, i będzie chodził przed pomazańcem moim po wszystkie dni.
2.GDAŃSKA.1881I wzbudzę sobie kapłana wiernego, który według serca mego, i według myśli mojej czynić będzie, i zbuduję mu dom trwały, a będzie służył przed pomazańcem moim po wszystkie dni.
3.GDAŃSKA.2017I wzbudzę sobie kapłana wiernego, który będzie postępował według mego serca i mojej myśli. Zbuduję mu trwały dom, a on będzie chodził przed moim pomazańcem po wszystkie dni.
4.CYLKOWI ustanowię sobie kapłana wiernego, który wedle tego, co w sercu i co w duszy Mojej, postępować będzie, temu zbuduję dom trwały, aby postępował przed obliczem pomazańca Mojego po wszystkie czasy.
5.KRUSZYŃSKIUstanowię sobie kapłana wiernego, który będzie postępował według mego serca i według mej duszy; i zbuduję dlań dom trwały, a będzie chodził po wszystkie dni przed obliczem pomazańca mego.
6.TYSIĄCL.WYD5Ustanowię sobie kapłana wiernego, który będzie postępował według mego serca i pragnienia. Zbuduję mu dom trwały, a on będzie chodził przed obliczem mego pomazańca po wszystkie dni.
7.BRYTYJKAI wzbudzę sobie kapłana wiernego, który postępować będzie według mego serca i według mojej duszy, i zbuduję mu trwały dom. On chodzić będzie przed Pomazańcem moim po wszystkie dni.
8.POZNAŃSKASobie zaś powołam kapłana wiernego, który postępować będzie według serca i ducha mego. Zbuduję mu trwały dom i będzie usługiwał przed obliczem pomazańca mego po wszystkie dni.
9.WARSZ.PRASKAWzbudzę sobie kapłana wiernego, który będzie postępował według mojego serca i według mojej duszy. Ja zbuduję mu dom trwały, a on będzie chodził przed moim pomazańcem przez wszystkie dni swojego życia.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ustanowię sobie wiernego kapłana, który będzie postępował według tego, co w sercu oraz co w Mej istocie – temu zbuduję trwały dom, by chodził przed obliczem Mojego pomazańca po wszystkie czasy.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITWzbudzę sobie natomiast kapłana wiernego, który będzie postępował po mojej myśli, utrwalę jego ród i będzie służył przy moim pomazańcu po wszystkie dni.