« 1Sam 24:10 1 Księga Samuela 24:11 1Sam 24:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923(24:12) I owszem, ojcze mój, obacz, i poznaj kraj płaszcza twego w ręce mojéj: żeć, gdym urzynał koniec płaszcza twego, nie chciałem ściągnąć ręki mojéj na cię. Poznaj a obacz, żeć niemasz w ręce mojéj złości, ani nieprawości, anim zgrzeszył przeciw tobie: a ty godzisz na duszę moję, abyś ją odjął.
2.GDAŃSKA.1881(24:12) Oto, ojcze mój, obacz a oglądaj kraj płaszcza twego w ręce mojej, że gdym urzynał kraj płaszcza twego, nie zabiłem cię. Poznaj a obacz, że niemasz w ręce mojej złości i nieprawości, anim zgrzeszył przeciwko tobie: a ty godzisz na duszę moję, abyś mi ją odjął.
3.GDAŃSKA.2017Zobacz, mój ojcze, zobacz skraj swego płaszcza w mojej ręce. Odcinając ci bowiem skraj twego płaszcza, nie zabiłem cię. Wiedz i zobacz, że nie ma w mojej ręce złości ani nieprawości, ani też nie zgrzeszyłem przeciwko tobie. A ty czyhasz na moje życie, by mi je odebrać.
4.CYLKOW(24:12) A zobacz, ojcze mój, zobacz skrawek z płaszcza twojego w ręce mojej! Z tego bowiem, żem ściął skrawek z płaszcza twojego, nie zabijając cię, możesz poznać, że nie zamyślam nic złego ani występnego, i że nie zgrzeszyłem tobie. A ty czyhasz na życie moje, aby mi je zabrać.
5.KRUSZYŃSKI(24:12) Wejrzyjże, ojcze mój, patrz! skrawek płaszcza twego jest w ręku moim. Aczkolwiek odciąłem skrawek twego płaszcza, jednak cię nie zabiłem. Przekonaj się i patrz, że nie ma w mym postępowaniu złego, ani występku i że nie zgrzeszyłem przeciwko tobie. A ty urządzasz polowanie na duszę moją, aby ją pojąć.
6.TYSIĄCL.WYD5(24:12) Zresztą zobacz, mój ojcze, połę twego płaszcza, którą mam w ręku. Skoro uciąłem połę twego płaszcza, a ciebie nie zabiłem, wiedz i przekonaj się, że we mnie nie ma żadnej złości ani zdrady, ani też nie popełniłem przeciw tobie przestępstwa. A ty czyhasz na życie moje i chcesz mi je odebrać.
7.BRYTYJKA(24:12) Ojcze mój, zobaczże, zobacz skraj twego płaszcza w mojej ręce, a stąd że ucinając skraj twego płaszcza, nie zabiłem cię, możesz poznać i stwierdzić, że nie zamyślam nic złego ni występnego i że nic nie zawiniłem przeciwko tobie, ty zaś czyhasz na moje życie, aby mi je odebrać.
8.POZNAŃSKA(24:12) Zobacz, ojcze mój, zobacz też brzeg twego płaszcza w mej ręce. Bo odciąłem ten brzeg twego płaszcza, a nie zabiłem ciebie. Osądź sam i uznaj, że nie ma we mnie złości ani zdrady i że niczym nie zgrzeszyłem przeciw tobie. Ty zaś czyhasz na moje życie, by mi je odebrać!
9.WARSZ.PRASKA(24:12) Popatrz więc teraz, mój ojcze, na moje ręce, zobacz tę połę własnego płaszcza w moim ręku. Ponieważ odciąłem połę twojego płaszcza, a ciebie nie zabiłem, musisz chyba uznać to za dowód, że w moim postępowaniu nie ma ani przewrotności, ani buntu i że w niczym nie wykroczyłem przeciwko tobie. Tymczasem ty ciągle czyhasz na moje życie i chcesz mnie zabić.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(24:12) Zatem zobacz, mój ojcze, ujrzyj w mej ręce skrawek twojego płaszcza. Z tego bowiem, że uciąłem skrawek twojego płaszcza – nie zabijając cię, możesz poznać, że nie myślę nic złego, ani występnego, oraz że nie zgrzeszyłem przeciw tobie. A ty czyhasz na moje życie, by mi je zabrać.
11.EIB.BIBLIA.2016.LIT(24:12) Zobacz teraz, mój ojcze, zobacz skraj swojego płaszcza w mojej ręce. Niech to, że uciąłem jedynie skraj twojego płaszcza, a nie zabiłem ciebie, przekona cię, że nie knuję względem ciebie żadnej niegodziwości czy nieprawości ani nie zgrzeszyłem przeciw tobie. To ty czyhasz na moje życie, aby mi je odebrać.