« 1Sam 24:11 1 Księga Samuela 24:12 1Sam 24:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923(24:13) Niech rozsądzi Pan między mną a tobą, a niech się krzywdy mojéj Pan pomści nad tobą: a ręka moja niech nie będzie na tobie.
2.GDAŃSKA.1881(24:13) Niech rozsądzi Pan między mną i między tobą, a niech się zemści Pan krzywdy mojej nad tobą; lecz ręka moja nie będzie na tobie.
3.GDAŃSKA.2017Niech PAN rozsądzi między mną a tobą i niech PAN za mnie zemści się na tobie. Lecz nie podniosę swojej ręki na ciebie.
4.CYLKOW(24:13) Wiekuisty niechaj rozsądzi między mną a tobą, Wiekuisty niechaj się pomści nad tobą za mnie; ale ręka moja nie zwróci się przeciw tobie.
5.KRUSZYŃSKI(24:13) Niechaj Bóg rozsądzi pomiędzy mną a tobą i niechaj mnie Bóg pomści z powodu ciebie! Ręka moja nie będzie przeciwko tobie.
6.TYSIĄCL.WYD5(24:13) Niechaj Pan dokona sądu między mną a tobą, niechaj Pan na tobie się pomści za mnie, ale moja ręka nie zwróci się przeciw tobie.
7.BRYTYJKA(24:13) Niech Pan rozsądzi między mną a między tobą i niech ci odpłaci Pan za mnie, lecz ręka moja nie podniesie się na ciebie,
8.POZNAŃSKA(24:13) Niech Jahwe rozsądzi pomiędzy mną a tobą, i niech pomści mnie Jahwe na tobie! Ja jednak nie podniosę mej ręki na ciebie!
9.WARSZ.PRASKA(24:13) Niech sam Jahwe rozsądzi sprawę między mną a tobą; niech Jahwe dokona za mnie pomsty na tobie. Ja sam nigdy nie podniosę mojej ręki na ciebie.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(24:13) Niech WIEKUISTY rozsądzi pomiędzy mną, a tobą! Niech nad tobą pomści się za mnie WIEKUISTY! Lecz moja ręka nie zwróci się przeciw tobie!
11.EIB.BIBLIA.2016.LIT(24:13) Niech sam PAN rozsądzi między mną a tobą i niech pomści się za mnie na tobie, ale moja ręka nie podniesie się na ciebie.