« 1Sam 24:12 1 Księga Samuela 24:13 1Sam 24:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923(24:14) Jako i w staréj przypowieści mówią: Od niezbożnych wynidzie niezbożność: a tak ręka moja niech nie będzie na tobie.
2.GDAŃSKA.1881(24:14) Jako mówi przypowieść starodawna: Od niezbożnych wynijdzie niezbożność; przetoż ręka moja nie będzie na tobie.
3.GDAŃSKA.2017Jak mówi starodawne przysłowie: Od niegodziwych pochodzi niegodziwość, ale nie podniosę swojej ręki na ciebie.
4.CYLKOW(24:14) Jak to starożytne przysłowie głosi: Od niegodziwych wychodzi niegodziwość - ale ręka moja nie zwróci się przeciw tobie.
5.KRUSZYŃSKI(24:14) Jak to starożytne przysłowie głosi: Od złych wychodzi zło! lecz ręka moja nie będzie przeciwko tobie.
6.TYSIĄCL.WYD5(24:14) Według tego, jak głosi starożytne przysłowie: Od złych zło pochodzi, ręka moja nie zwróci się przeciw tobie.
7.BRYTYJKA(24:14) Jak to głosi starodawna przypowieść: Od przewrotnych wychodzi przewrotność, Lecz moja ręka nie podniesie się na ciebie.
8.POZNAŃSKA(24:14) Jak mówi stare przysłowie: "Od złych [ludzi] pochodzi zło, ale ja nie podniosę mej ręki na ciebie!"
9.WARSZ.PRASKA(24:14) Przewrotność zawsze pochodzi od przewrotnych – mówi stare przysłowie. Tak więc nigdy nie podniosę na ciebie mojej ręki.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(24:14) Jak to starożytne przysłowie głosi: Od niegodziwych wychodzi niegodziwość – zatem moja ręka nie zwróci się przeciw tobie!
11.EIB.BIBLIA.2016.LIT(24:14) Tak jak głosi dawna przypowieść: Od bezbożnych wychodzi bezbożność -moja ręka nie podniesie się na ciebie.