« 1Sam 24:15 1 Księga Samuela 24:16 1Sam 24:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923(24:17) A gdy skończył Dawid mówiąc mowy takie do Saula, rzekł Saul: A twójże to głos, Dawidzie, synu mój? i podniósł Saul swój głos i płakał:
2.GDAŃSKA.1881(24:17) A gdy przestał Dawid mówić słów tych do Saula, rzekł Saul: A twójże to głos, synu mój Dawidzie? I podniósłszy Saul głos swój, płakał.
3.GDAŃSKA.2017I kiedy Dawid przestał mówić te słowa do Saula, Saul zawołał: Czy to jest twój głos, synu mój, Dawidzie? I Saul podniósł swój głos, i zapłakał.
4.CYLKOW(24:17) A gdy przestał Dawid przemawiać słowami temi do Saula, zawołał Saul: Czyż nie jest to głos twój, synu mój Dawidzie? I wybuchnął Saul głośnym płaczem.
5.KRUSZYŃSKI(24:17) Gdy Dawid skończył wymawiać te słowa do Saula, odpowiedział Saul: "Czyż to twój głos, synu mój Dawidzie!" A podniósłszy Saul swój glos, zapłakał.
6.TYSIĄCL.WYD5(24:17) Kiedy Dawid przestał tak mówić do Saula, Saul zawołał: Czy to twój głos, synu mój, Dawidzie? I zaczął Saul głośno płakać.
7.BRYTYJKA(24:17) A gdy Dawid skończył swoje przemówienie do Saula, rzekł Saul: Czy to twój głos, synu mój, Dawidzie? I wybuchnął głośnym płaczem,
8.POZNAŃSKA(24:17) Gdy Dawid skończył mówić te słowa do Saula, Saul zapytał: - Czy jest to twój głos, synu mój, Dawidzie? I zaczął Saul płakać głośno
9.WARSZ.PRASKA(24:17) Kiedy Dawid skończył przemawiać w ten sposób do Saula, Saul powiedział: Czy to rzeczywiście twój głos, synu mój, Dawidzie? A potem zaczął Saul płakać.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(24:17) A kiedy Dawid przestał przemawiać tymi słowami do Saula, Saul zawołał: Czyż to nie twój głos, mój synu Dawidzie? Po czym Saul wybuchnął głośnym płaczem.
11.EIB.BIBLIA.2016.LIT(24:17) Kiedy Dawid skończył, Saul zapytał: Czy to twój głos, mój synu, Dawidzie? Po czym głośno zapłakał.