« 1Sam 24:17 1 Księga Samuela 24:18 1Sam 24:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923(24:19) Tyś téż dziś okazał, coś mi dobrego uczynił: jako mię dał Pan w rękę twoję, a nie zabiłeś mię.
2.GDAŃSKA.1881(24:19) Tyś zaiste okazał dzisiaj, żeś mi uczynił dobre; bo choć mię podał Pan w rękę twoję, przecięś mię nie zabił.
3.GDAŃSKA.2017Dziś pokazałeś, że świadczysz mi dobro. Choć bowiem PAN wydał mnie w twoje ręce, nie zabiłeś mnie.
4.CYLKOW(24:19) A dałeś mi poznać dzisiaj, jakie mi dobro okazałeś, ponieważ wydał mnie Wiekuisty w moc twoją, a jednak nie zabiłeś mnie.
5.KRUSZYŃSKI(24:19) Tyś mi dał poznać dzisiaj, jakie dobro mi wyświadczyłeś; gdy Bóg wydał mnie w ręce twoje, jednak nie zabiłeś mnie.
6.TYSIĄCL.WYD5(24:19) Dziś dałeś mi dowód, że mi dobro świadczyłeś, kiedy bowiem Pan wydał mnie w twoje ręce, ty mnie nie zabiłeś.
7.BRYTYJKA(24:19) I dałeś dziś dowód, że postąpiłeś ze mną szlachetnie nie zabijając mnie, choć Pan wydał mnie w twoje ręce.
8.POZNAŃSKA(24:19) Dowiodłeś dzisiaj, że chcesz mojego dobra. Albowiem Jahwe wydał mnie w twe ręce, a nie zabiłeś mnie.
9.WARSZ.PRASKA(24:19) Udowodniłeś dziś, że postępujesz wobec mnie z całą życzliwością, bo oto Jahwe wydał mnie w twoje ręce, ty jednak mnie nie zabiłeś.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(24:19) A dzisiaj dałeś mi poznać, jakie mi okazałeś dobro, ponieważ WIEKUISTY wydał mnie w twoją moc, a jednak mnie nie zabiłeś.
11.EIB.BIBLIA.2016.LIT(24:19) Dziś dowiodłeś swej szlachetności wobec mnie, bo choć PAN sprawił, że miałeś mnie w garści, nie zabiłeś mnie.