« 1Sam 24:20 1 Księga Samuela 24:21 1Sam 24:22 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923(24:22) Przysięż mi przez Pana, że nie wygładzisz potomstwa mego po mnie, a nie wytracisz imienia mego z domu ojca mego.
2.GDAŃSKA.1881(24:22) Przetoż proszę, przysiąż mi przez Pana, że nie wygubisz nasienia mego po mnie, i nie wytracisz imienia mego z domu ojca mego.
3.GDAŃSKA.2017Przysięgnij mi więc na PANA, że nie wytępisz mojego potomstwa po mnie i nie wytracisz mojego imienia z domu mego ojca.
4.CYLKOW(24:22) Przysięgnij mi przeto wobec Wiekuistego, że nie wytępisz rodu mojego po mnie, i że nie zgładzisz imienia mojego z domu ojca mojego!
5.KRUSZYŃSKI(24:22) A teraz przysięgnij mi na Boga, że nie wygładzisz rodu mego po mnie i że nie zgładzisz imienia mego z domu ojca mego".
6.TYSIĄCL.WYD5(24:22) Przysięgnij mi więc wobec Pana, że nie wytracisz potomstwa po mnie, że nie wygubisz też mego imienia z rodu mego ojca.
7.BRYTYJKA(24:22) Przysięgnij mi więc na Pana, że nie wytępisz mojego potomstwa po mnie i nie zetrzesz mojego imienia w rodzinie mojego ojca.
8.POZNAŃSKA(24:22) Przysięgnij mi więc na Jahwe, że nie wytępisz mego potomstwa (po mnie) i nie wymażesz mego imienia z domu ojca mego!
9.WARSZ.PRASKA(24:22) Przysięgnij mi tedy, proszę, na imię Jahwe, że nie wyniszczysz w przyszłości mojego potomstwa, a mojego imienia nie będziesz usiłował wymazać z dziejów domu mego ojca.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(24:22) Dlatego przysięgnij mi wobec WIEKUISTEGO, że po mnie nie wytępisz mojego rodu i nie zgładzisz mego imienia z domu mojego ojca.
11.EIB.BIBLIA.2016.LIT(24:22) Przysięgnij mi zatem na PANA, że nie wytępisz mojego potomstwa po mnie i nie wymażesz mojego imienia z rodu mojego ojca.