« 1Sam 24:2 1 Księga Samuela 24:3 1Sam 24:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923(24:4) I przyciągnął ku chlewom owczym, które się natrafiły idącemu, a była tam jaskinia, do któréj wszedł Saul na potrzeby przyrodzone: a Dawid i mężowie jego taili się we wnętrznéj części jaskini.
2.GDAŃSKA.1881(24:4) I przyszedł ku oborom owczym, które były podle drogi, kędy była jaskinia; do której wszedł Saul na potrzebę przyrodzoną, a Dawid i mężowie jego siedzieli po stronach jaskini.
3.GDAŃSKA.2017I przybył do owczych zagród przy drodze, gdzie była jaskinia. Wszedł do niej Saul, by zakryć sobie nogi. Dawid zaś i jego ludzie siedzieli w głębi jaskini.
4.CYLKOW(24:4) I przybył do zagród owczych przy drodze. A była tam jaskinia, do której wszedł, aby załatwić potrzebę, podczas gdy Dawid wraz z ludźmi swymi w głębi jaskini przebywał.
5.KRUSZYŃSKI(24:4) I przybył aż do zagród owiec przy drodze; i wszedł Saul, aby załatwić potrzebę; Dawid zaś ze swymi ludźmi przebywał w głębi jaskini.
6.TYSIĄCL.WYD5(24:4) I przybył Saul do zagród owczych przy drodze. Była tam jaskinia, do której wszedł, by okryć sobie nogi, Dawid zaś znajdował się wraz ze swymi ludźmi w głębi jaskini.
7.BRYTYJKA(24:4) I doszedł do szałasów owczych przy drodze, gdzie była jaskinia. Saul wszedł do niej z potrzebą, Dawid zaś i jego wojownicy siedzieli w głębi jaskini.
8.POZNAŃSKA(24:4) Doszedł [tak] do zagród dla owiec przy drodze. A była tam jaskinia, do której wszedł Saul, by zakryć sobie nogi. Dawid zaś i jego ludzie siedzieli w głębi jaskini.
9.WARSZ.PRASKA(24:4) W pewnej chwili zobaczył niedaleko drogi zagrody dla owiec. Była tam jaskinia, do której Saul wszedł, by załatwić własne potrzeby. Tymczasem w tej właśnie jaskini, w jej głębi, znajdował się ze swymi ludźmi Dawid.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(24:4) I przybył do owczych zagród przy drodze. A była tam jaskinia, do której wszedł, by się zakryć; podczas gdy Dawid, wraz ze swoimi ludźmi, przebywał w głębi jaskini.
11.EIB.BIBLIA.2016.LIT(24:4) Po drodze mijał owcze zagrody, obok których znajdowała się pewna jaskinia. Saul wszedł tam za potrzebą, a Dawid i jego ludzie siedzieli w głębi jaskini.