« 1Sam 24:3 1 Księga Samuela 24:4 1Sam 24:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923(24:5) I rzekli słudzy Dawidowi do niego: Oto dzień, o którym Pan mówił do ciebie: Ja dam w ręce twe nieprzyjaciela twego, żebyś mu uczynił, jako się będzie podobało w oczach twych. Wstał tedy Dawid, i urżnął po cichu kraj płaszcza Saulowego.
2.GDAŃSKA.1881(24:5) I rzekli mężowie Dawidowi do niego: Oto dzień, o którym ci powiedział Pan: Oto Ja dawam nieprzyjaciela twego w ręce twoje, a uczynisz mu, jako się będzie podobało w oczach twoich. Wstał tedy Dawid, i urznął po cichu kraj płaszcza Saulowego.
3.GDAŃSKA.2017Ludzie Dawida powiedzieli do niego: Oto dzień, o którym PAN ci powiedział: Oto wydam twego wroga w twoje ręce, abyś z nim uczynił to, co wyda ci się słuszne. Dawid wstał więc i po cichu odciął skraj płaszcza Saula.
4.CYLKOW(24:5) Rzekli tedy ludzie Dawida do niego: Ten to dzień, o którym powiedział ci Wiekuisty: Oto wydam jeszcze wroga twego w ręce twoje, abyś z nim postąpił wedle upodobania twojego! Wstał tedy Dawid i ściął po cichu skrawek z płaszcza Saula.
5.KRUSZYŃSKI(24:5) Ludzie Dawida rzekli do niego: "Oto nadszedł dzień, o którym mówił Bóg do ciebie: Oto ja wydam wroga twego w ręce twoje; postąp tedy z nim, co ci się wyda odpowiednie". Dawid wstał i uciął pocichu skrawek płaszcza Saulowego.
6.TYSIĄCL.WYD5(24:5) Ludzie Dawida rzekli do niego: Właśnie to jest dzień, o którym Pan powiedział tobie: Oto Ja wydaję w twe ręce twojego wroga, abyś z nim uczynił, co ci się wyda słuszne. Dawid powstał i odciął po kryjomu połę płaszcza Saula.
7.BRYTYJKA(24:5) I rzekli wojownicy Dawida do niego: Oto dzień, o którym zapowiedział ci Pan: Wydam twoich wrogów w twoje ręce i będziesz mógł zrobić z nimi, co będziesz chciał. Wstał tedy Dawid i uciął ukradkiem kraj płaszcza Saulowego.
8.POZNAŃSKA(24:5) I mówili ludzie Dawida do niego: - To jest ten dzień, o którym mówił ci Jahwe: "Oto daję twojego wroga w twe ręce. Uczyń z nim, co uważasz za słuszne". Dawid powstał i odciął niepostrzeżenie brzeg płaszcza Saula.
9.WARSZ.PRASKA(24:5) Natychmiast powiedzieli do Dawida jego ludzie: Oto nadszedł dzień, o którym Jahwe ci powiedział: Dziś wydaję twojego nieprzyjaciela w twoje ręce. Postąp z nim, jak ci się podoba. A Dawid wstał i tylko po cichu odciął kawałek poły płaszcza Saula.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(24:5) Wtedy ludzie Dawida powiedzieli do niego: To jest ten dzień, o którym ci powiedział WIEKUISTY: Oto wydam twojego wroga w twoje ręce, byś z nim postąpił według twojego upodobania. Więc Dawid wstał oraz po cichu ściął skrawek płaszcza Saula.
11.EIB.BIBLIA.2016.LIT(24:5) Wówczas towarzysze Dawida szepnęli: Nadszedł dzień, o którym powiedział ci PAN: Oto Ja wydam ci w ręce twoich wrogów i uczynisz z nimi to, co uznasz za właściwe. Dawid jednak wstał i niepostrzeżenie uciął skraj płaszcza Saula.