« 1Sam 24:7 1 Księga Samuela 24:8 1Sam 24:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923(24:9) Potem wstał i Dawid za nim, a wyszedłszy z jaskinie, zawołał za Saulem, mówiąc: Panie, mój królu! I obejrzał się Saul nazad, a Dawid schyliwszy się twarzą ku ziemi, pokłonił się.
2.GDAŃSKA.1881(24:9) Potem też Dawid wstał, i wyszedł z jaskini, a zawołał za Saulem, mówiąc: Królu, Panie mój! Tedy się obejrzał Saul nazad, a Dawid schyliwszy się twarzą ku ziemi, pokłonił się.
3.GDAŃSKA.2017Potem Dawid również wstał, wyszedł z jaskini i zawołał za Saulem: Mój panie, królu! Kiedy Saul obejrzał się za siebie, Dawid schylił się twarzą ku ziemi i pokłonił się.
4.CYLKOW(24:9) Wstał tedy Dawid za nim i wyszedł z jaskini, i zawołał za Saulem, i rzekł: Panie mój, królu! I obejrzał się Saul; Dawid zaś rzucił się obliczem na ziemię i ukorzył się.
5.KRUSZYŃSKI(24:9) Potem wstał Dawid, a wyszedłszy z jaskini, zawołał za Saulem, mówiąc: "Panie mój, królu!" Saul obejrzał się za siebie, a Dawid skłonił oblicze ku ziemi i oddał mu pokłon.
6.TYSIĄCL.WYD5(24:9) Powstał też i Dawid i wyszedłszy z jaskini, zawołał za Saulem: Panie mój, królu! Saul obejrzał się, a Dawid rzucił się twarzą ku ziemi, oddając mu pokłon.
7.BRYTYJKA(24:9) Potem wstał również Dawid i wyszedłszy z jaskini, wołał za Saulem: Panie mój, królu! A gdy Saul obejrzał się poza siebie, Dawid padł twarzą ku ziemi i oddał mu pokłon.
8.POZNAŃSKA(24:9) Dawid wstał zaraz po nim, wyszedł z groty i zaczął wołać za Saulem: - Panie mój, królu! Gdy Saul obejrzał się za siebie, Dawid upadł twarzą ku ziemi i oddał mu pokłon.
9.WARSZ.PRASKA(24:9) Zaraz też wyszedł i Dawid z jaskini i zaczął wołać za Saulem: O królu, panie mój! Obejrzał się Saul za siebie, a Dawid pokłonił się nisko, a potem, upadłszy na ziemię,
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(24:9) Wtedy wstał za nim i Dawid, wyszedł z jaskini oraz zawołał za Saulem, mówiąc: Panie mój, królu! Więc Saul się obejrzał, zaś Dawid rzucił się twarzą na ziemię i się ukorzył.
11.EIB.BIBLIA.2016.LIT(24:9) Po chwili z jaskini wyszedł również Dawid i zawołał za Saulem: Królu, mój panie! A gdy Saul obejrzał się za siebie, Dawid pochylił się ku ziemi i złożył mu pokłon.