« 1Sam 24:22 1 Księga Samuela 25:1 1Sam 25:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923(25:1) A Samuel umarł, i zebrał się wszystek Izrael, i płakali go i pogrzebli go w domu jego w Ramatha. (25:2a) A powstawszy Dawid poszedł na puszczą Pharan.
2.GDAŃSKA.1881W tem umarł Samuel. A zebrawszy się wszyscy Izraelczycy, płakali go, i pogrzebli go w domu jego w Ramacie. Tedy wstawszy Dawid, poszedł na puszczę Faran.
3.GDAŃSKA.2017Tymczasem Samuel umarł. I zebrali się wszyscy Izraelici, opłakiwali go i pogrzebali go w jego domu w Rama. Wtedy Dawid wstał i udał się na pustynię Paran.
4.CYLKOWI umarł Samuel. Zebrawszy się tedy wszyscy Izraelici, opłakiwali go i pochowali przy domu jego w Rama. Dawid zaś powstał i zstąpił do puszczy Paran.
5.KRUSZYŃSKII umarł Samuel. Zebrali się wszyscy Izraelici, opłakiwali go i pochowali go w jego domu, w Rama. Tedy Dawid powstał i zeszedł na puszczę Paran,
6.TYSIĄCL.WYD5Tymczasem umarł Samuel. Wszyscy Izraelici zebrali się, by odbyć po nim żałobę; i pochowali go w jego posiadłości w Rama. Dawid zaś wyruszył i udał się na pustynię Paran.
7.BRYTYJKAWtem umarł Samuel. Wtedy zebrali się wszyscy Izraelici, odbyli po nim żałobę i pochowali go przy jego domu w Ramie. Dawid zaś ruszył i udał się na pustynię Paran.
8.POZNAŃSKAW tym czasie umarł Samuel. Cały Izrael zgromadził się, by go opłakiwać. Pochowano go w jego domu w Rama. Wtedy Dawid powstał i zeszedł na pustynię Paran.
9.WARSZ.PRASKATymczasem zmarł Samuel. Zebrał się cały Izrael, aby opłakiwać jego śmierć. Pochowano go w miejscu jego zamieszkania, w Rama. Powstał wtedy Dawid i udał się na pustynię Paran.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A Samuel umarł. Więc zebrali się wszyscy Israelici, opłakiwali go oraz pochowali przy jego domu w Ramath. Zaś Dawid powstał i zszedł do puszczy Paran.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITWówczas umarł Samuel. Izraelici zebrali się więc i opłakiwali go, a pochowali go przy jego domu w Ramie. Potem Dawid wstał i udał się na pustynię Paran.