« 1Sam 26:21 1 Księga Samuela 26:22 1Sam 26:23 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPRzecze Dawid k niemu: „Owa toć kopije krolowo, przydzi jeden z sług krolowych, weźmiż je.
2.WUJEK.1923I odpowiadając Dawid, rzekł: Owo oszczep królewski: niech przyjdzie jeden z sług królewskich a weźmij go.
3.GDAŃSKA.1881A odpowiadając Dawid rzekł: Oto włócznia królewska; niech sam przyjdzie kto z sług, a weźmie ją.
4.GDAŃSKA.2017Dawid odpowiedział: Oto włócznia króla. Niech przyjdzie jeden ze sług i ją odbierze.
5.CYLKOWI odpowiedział Dawid, i rzekł: Oto włócznia królewska, niechaj przejdzie który z pachołków a zabierze ją.
6.KRUSZYŃSKIDawid odpowiedział, rzekąc: "Oto dzida króla, niechaj przejdzie jeden z pachołków i zabierze ją.
7.TYSIĄCL.WYD5Dawid zaś odpowiedział: Oto dzida królewska, niech przyjdzie który z pachołków i weźmie ją.
8.BRYTYJKAA Dawid odpowiedział: Oto włócznia króla, niechaj podejdzie tutaj jeden z młodzieńców i odbierze ją.
9.POZNAŃSKA[Ale] Dawid odpowiedział: - Oto włócznia królewska. Niech [tu] przyjdzie który ze sług i zabierze ją!
10.WARSZ.PRASKADawid odpowiedział: Oto twoja włócznia, królu. Niech podejdzie jeden z twoich giermków, żeby ją zabrać.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś Dawid odpowiedział, mówiąc: Oto królewska włócznia! Niech tu przyjdzie któryś ze sług i ją zabierze.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITWtedy odezwał się Dawid: Oto włócznia króla! Niech przyjdzie tu jeden z młodych i niech ją odbierze!