« 1Sam 28:25 1 Księga Samuela 29:1 1Sam 29:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPTedy zgromadzli się zastępowie filistyńszczy w Jafet w tem mieście, a israhelski lud zdziałał sobie ćwirdze nad studnicą, jaż jest w Jezrahel.
2.WUJEK.1923Zebrały się tedy wszystkie wojska Philistyńskie do Apheka: ale i Izrael położył się obozem nad źródłem, które było w Jezrael.
3.GDAŃSKA.1881Tedy zebrali Filistynowie wszystkie wojska swe do Afeku; a Izraelczycy położyli się obozem nad źródłem, które było w Jezreelu.
4.GDAŃSKA.2017Wtedy Filistyni zebrali wszystkie swoje wojska w Afek. Izraelici zaś rozbili obóz przy źródle, które jest w Jizreel.
5.CYLKOWZgromadzili tedy Filistyni wszystkie hufce swe do Afeku, Izraelici zaś rozłożyli się obozem u źródła, które w Izreelu.
6.KRUSZYŃSKIFilistyni zgromadzili wszystkie swoje hufce w Afek, a Izraelici rozłożyli się u źródła, które jest w Izreel.
7.TYSIĄCL.WYD5Filistyni zgromadzili swe oddziały koło Afek, Izraelici zaś rozłożyli obóz u źródła, które jest na [nizinie] Jizreel.
8.BRYTYJKAFilistyńczycy ściągnęli wszystkie swoje wojska do Afek, Izraelici zaś rozłożyli się obozem przy źródle w Jezreel.
9.POZNAŃSKAFilistyni zebrali całe swe wojsko w Afek, a Izraelici rozbili obóz koło źródła, które jest w Jizreel.
10.WARSZ.PRASKAFilistyni ściągnęli wszystkie swoje wojska pod Afek, natomiast Izraelici rozbili swoje namioty koło źródeł na nizinie Jizreel.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wtedy Pelisztini zgromadzili wszystkie swoje hufce w Afeku, zaś Israelici rozłożyli się obozem u źródła w Jezreelu.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITFilistyni zebrali wszystkie swoje wojska do Afek, a Izraelici rozłożyli się obozem przy źródle w Jizreelu.