« 1Sam 29:6 1 Księga Samuela 29:7 1Sam 29:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPPrzeto wroć się a jidzi w pokoju a nie gniewaj książąt filistyńskich.
2.WUJEK.1923A tak wróć się a idź w pokoju, a nie obrażaj oczu książąt Philistyńskich.
3.GDAŃSKA.1881Przetoż teraz wróć się, a idź w pokoju i nie czyń nic, coby było przeciwnego w oczach książąt Filistyńskich.
4.GDAŃSKA.2017Teraz więc zawróć i idź w pokoju, byś nie czynił niczego, co byłoby złe w oczach książąt filistyńskich.
5.CYLKOWWróć tedy i odejdź w pokoju, abyś nie uczynił nic, coby się nie podobało książętom filistyńskim.
6.KRUSZYŃSKIWróć tedy i idź w pokoju, abyś nie przyczyniał się do niczego nieprzyjemnego w oczach książąt filistyńskich".
7.TYSIĄCL.WYD5A teraz wracaj, odejdź w pokoju, byś nie czynił nic, co jest złe w oczach władców filistyńskich.
8.BRYTYJKADlatego wracaj i idź w pokoju, i nie zrób niczego, czym byś sobie zraził książąt filistyńskich.
9.POZNAŃSKAWróć się więc i odejdź w pokoju, byś nie uczynił niczego, co mogłoby być niemiłe w oczach wodzów filistyńskich.
10.WARSZ.PRASKARuszaj więc z powrotem do siebie; idź w pokoju i staraj się nie czynić niczego, co byłoby złe w oczach przywódców filistyńskich.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem wróć i odejdź w pokoju, byś nie uczynił nic, co by się nie podobało pelisztyńskim książętom.
12.EIB.BIBLIA.2016Zawróć więc i idź w pokoju. Nie rób nic, przez co naraziłbyś się rządcom filistyńskim.