« 1Sam 2:36 1 Księga Samuela 3:1 1Sam 3:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Lecz młodzieniaszek Samuel służył Panu przed Heli, a słowo Pańskie było drogie w one dni, nie było widzenia jawnego.
2.GDAŃSKA.1881A pacholę Samuel służył Panu przed Heli, a słowo Pańskie było drogie w one dni, bo nie bywało widzenia jawnego.
3.GDAŃSKA.2017A chłopiec Samuel służył PANU przed Helim. W tych dniach słowo PANA było drogocenne i nie było jawnego widzenia.
4.CYLKOWMłody Samuel zaś sprawował służbę przed Wiekuistym w obliczu Elego. Słowo Wiekuistego było za owych czasów zjawiskiem rzadkiem, widzenia też nie bywały częste.
5.KRUSZYŃSKIMłodzieniec Samuel posługiwał Bogu w obecności Helego. Słowo Boże było rzadkie w tych czasach, widzenie Boże też nie było częste.
6.TYSIĄCL.WYD5Młody Samuel usługiwał Panu pod okiem Helego. W owym czasie rzadko odzywał się Pan, a widzenia nie były częste.
7.BRYTYJKAA pacholę Samuel służyło Panu przed Helim. Słowo Pańskie było w tych czasach rzadkością, a widzenia nie były rozpowszechnione.
8.POZNAŃSKAMłody Samuel służył Jahwe pod okiem Helego. W owe dni Jahwe przemawiał nader rzadko i widzenia też nie były częste.
9.WARSZ.PRASKAMłody Samuel służył Bogu pod okiem Helego. Słowa Jahwe rzadko dawały się słyszeć za dni owych i nie często też się zdarzały widzenia.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś młody Samuel sprawował służbę przed WIEKUISTYM w obliczu Elego. W tamtych czasach słowo WIEKUISTEGO było rzadkim zjawiskiem i nieczęste były także widzenia.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITChłopiec Samuel posługiwał PANU przy Helim. Słowo PANA było w tych czasach rzadkością, a widzenia też nie były częste.