« 1Sam 31:1 1 Księga Samuela 31:2 1Sam 31:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I natarli Philistynowie na Saula i na syny jego, i zabili Jonathana i Abinadab i Melchisue, syny Saulowe.
2.GDAŃSKA.1881I gonili Filistynowie Saula i syny jego, i zabili Filistynowie Jonatana, i Abinadaba, i Melchisuego, syny Saulowe.
3.GDAŃSKA.2017Wtedy Filistyni ścigali Saula i jego synów i zabili Jonatana, Abinadaba i Malkiszuę, synów Saula.
4.CYLKOWI doścignęli Filistyni Saula i synów jego; i zabili Filistyni Jonatana i Abinadaba i Malkiszuę, synów Saula.
5.KRUSZYŃSKIFilistyni zaś doścignęli Saula i jego synów i zabili Filistyni Jonatana i Abinadaba oraz Malkiszuę, synów Saulowych.
6.TYSIĄCL.WYD5Filistyni rozpoczęli natarcie na Saula i na jego synów, zabijając Jonatana, Abinadaba i Malkiszuę - synów Saula.
7.BRYTYJKAFilistyńczycy dopędzili Saula i jego synów i zabili Jonatana i Abinadaba, i Malkiszuę, synów Saula.
8.POZNAŃSKANapierali Filistyni na Saula i na jego synów. Zabili Filistyni Jonatana, Abinadaba i Malkiszuę, synów Saula.
9.WARSZ.PRASKAFilistyni ruszyli w pościg za Saulem i jego synami, zabijając [po drodze] Jonatana, Abinadaba i Malkiszue, synów Saula.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A Pelisztini doścignęli Saula i jego synów, po czym Pelisztini zabili Jonatana, Abinadaba oraz Malkiszuę – synów Saula.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITFilistyni ścigali Saula oraz jego synów i zabili Jonatana, Abinadaba i Malki-Szuę, synów Saula.