« 1Sam 31:4 1 Księga Samuela 31:5 1Sam 31:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Co ujrzawszy giermek jego, to jest, że umarł Saul, naległ téż i sam na swój miecz i umarł z nim.
2.GDAŃSKA.1881A widząc wyrostek jego, iż umarł Saul, padł i on na miecz swój, i umarł z nim.
3.GDAŃSKA.2017A gdy jego giermek zobaczył, że Saul umarł, rzucił się i on na swój miecz i umarł razem z nim.
4.CYLKOWA widząc giermek jego, że zginął Saul, rzucił się również na miecz swój i zginął przy nim.
5.KRUSZYŃSKIGiermek widząc, że Saul skonał, rzucił się na swój miecz i skonał przy nim.
6.TYSIĄCL.WYD5Gdy giermek zobaczył, że Saul umarł, sam też rzucił się na swój miecz i umarł razem z nim.
7.BRYTYJKAA gdy giermek zobaczył, że Saul nie żyje, również rzucił się na swój miecz i zginął razem z nim.
8.POZNAŃSKAKiedy giermek ujrzał, że Saul nie żyje, on także rzucił się na swój miecz i umarł razem z nim.
9.WARSZ.PRASKAGiermek, zobaczywszy, że Saul nie żyje, również rzucił się na swój miecz i zginął.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A jego giermek widząc, że Saul zginął, także się rzucił na swój miecz i zginął przy nim.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITGiermek, gdy zobaczył, że Saul nie żyje, również rzucił się na swój miecz i zginął razem z nim.