« 1Sam 5:11 1 Księga Samuela 5:12 1Sam 6:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Bo był strach śmierci w każdem mieście, i bardzo ciężka ręka Boża. Mężowie téż, którzy nie pomarli, zarażeni bywali na tajemnem miejscu zadnice: i wstępował krzyk każdego miasta do nieba.
2.GDAŃSKA.1881A mężowie którzy nie pomarli, zarażeni byli wrzodami na zadnicy, tak, iż wstępował krzyk miasta do nieba.
3.GDAŃSKA.2017A mieszkańcy, którzy nie umarli, byli dotknięci wrzodami. I krzyk miasta wznosił się ku niebu.
4.CYLKOWLudzie zaś, którzy nie pomarli, porażeni zostali guzami opuchłemi, i uniosło się biadanie miasta ku niebu.
5.KRUSZYŃSKIA ludzie, którzy nie pomarli, byli dotknięci guzami opuchłymi, i unosiło się narzekanie tego miasta aż ku niebu.
6.TYSIĄCL.WYD5Ci, którzy nie umarli, byli dotknięci guzami, błagalne więc głosy wznosiły się z miasta ku niebu.
7.BRYTYJKAA mężowie, którzy nie pomarli, dotknięci zostali wrzodami odbytnicy, i krzyk tego miasta wzbił się ku niebu.
8.POZNAŃSKACi, co nie pomarli, zostali dotknięci wrzodami, tak że lament miasta sięgał samego nieba.
9.WARSZ.PRASKAŚmiertelne przerażenie ogarnęło wszystkich mieszkańców miasta, a prawica Boża ciążyła nad nimi coraz bardziej. Ludzie, którzy nie pomarli, byli nękani wrzodami tak, że krzyki rozpaczy mieszkańców miasta wznosiły się aż do nieba.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś ludzie, którzy nie pomarli, zostali porażeni opuchłymi guzami, zatem biadanie miasta uniosło się ku niebu.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITMieszkańcy, którzy nie pomarli, cierpieli z powodu bolesnych wrzodów, tak że wołania o ratunek wznosiły się ku niebu ze wszystkich zakątków miasta.