« 1Sam 6:12 1 Księga Samuela 6:13 1Sam 6:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A Bethsamczycy żęli pszenicę na dolinie: a podniósłszy oczy swe ujrzeli skrzynię i uradowali się ujrzawszy.
2.GDAŃSKA.1881A na ten czas Betsemczycy żęli pszenicę w dolinie, a podniósłszy oczów swych ujrzeli skrzynię, i uradowali się ujrzawszy ją.
3.GDAŃSKA.2017W tym czasie mieszkańcy Bet-Szemesz żęli pszenicę w dolinie, a gdy podnieśli swe oczy, zobaczyli arkę i uradowali się na jej widok.
4.CYLKOWOtóż mieszkańcy Bethszemesz odbywali właśnie sprzęt pszenicy w dolinie. Gdy tedy podnieśli oczy swoje i spostrzegli arkę, ucieszyli się tym widokiem.
5.KRUSZYŃSKIA ludzie z Bethszemesz odbywali żniwo pszenicy na dolinie. Podniósłszy swój wzrok, ujrzeli Arkę i radowali się z widzenia.
6.TYSIĄCL.WYD5W Bet-Szemesz na równinie odbywały się żniwa pszeniczne. Podniósłszy oczy, żniwiarze dostrzegli arkę i uradowali się jej widokiem.
7.BRYTYJKAA mieszkańcy Bet-Szemesz żęli właśnie pszenicę w dolinie. Podniósłszy oczy ujrzeli Skrzynię i uradowali się na jej widok.
8.POZNAŃSKA[Mieszkańcy] Bet-Szemesz żęli pszenicę w dolinie. Gdy podnieśli oczy i zobaczyli Arkę, ucieszyli się jej widokiem.
9.WARSZ.PRASKAMieszkańcy Bet–Szemesz pracowali akurat przy żniwach w dolinie [rzeki]. Kiedy podnieśli oczy i zobaczyli arkę, bardzo się ucieszyli.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Natomiast mieszkańcy Beth Szemesz, właśnie odbywali w dolinie zbiórkę pszenicy. Gdy więc podnieśli swoje oczy oraz spostrzegli Arkę, ucieszyli się tym widokiem.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITMieszkańcy Bet-Szemesz żęli właśnie w dolinie pszenicę. Gdy podnieśli wzrok i zobaczyli skrzynię, ucieszyli się!