« 1Sam 6:14 1 Księga Samuela 6:15 1Sam 6:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A Lewitowie zstawili skrzynię Bożą i skrzynkę, która była przy niéj, w któréj były sztuki złote, i postawili na kamieniu wielkim: a mężowie Bethsamitowie ofiarowali całopalenie, i ofiarowali ofiary Panu dnia onego.
2.GDAŃSKA.1881Ale Lewitowie zstawili skrzynię Pańską, i skrzynkę, która była z nią, w której były sztuki złote, i postawili na onym kamieniu wielkim; a mężowie z Betsemes sprawowali całopalenia, i ofiarowali ofiary Panu onego dnia.
3.GDAŃSKA.2017Lewici zdjęli arkę PANA oraz skrzynkę obok niej, w której były złote przedmioty, i postawili to na tym wielkim kamieniu. Ludzie zaś z Bet-Szemesz w tym dniu złożyli PANU całopalenia i ofiary.
4.CYLKOWLewici bowiem zdjęli arkę Wiekuistego wraz z skrzynią, która przy niej była, a w której wyroby złote leżały, i postawili ją na kamieniu onym wielkim. Mieszkańcy zaś Bethszemeszu złożyli całopalenie i sprawili ofiary rzeźne tegoż samego dnia Wiekuistemu.
5.KRUSZYŃSKILewici zaś zdjęli Arkę Bożą i skrzynię obok niej, w której były przedmioty złote i ustawili na wielkim kamieniu. Mieszkańcy Bethszemesz złożyli tego dnia Bogu ofiary całopalne i rzeźne.
6.TYSIĄCL.WYD5Lewici zdjęli z wozu Arkę Pańską i znajdującą się razem z nią skrzynkę, w której ułożone były złote przedmioty: ułożyli je na wielkim kamieniu. Ludzie z Bet-Szemesz dokonali całopalenia i złożyli Panu w tym dniu krwawe ofiary.
7.BRYTYJKALewici zdjęli Skrzynię Pańską i skrzynkę ze złotymi przedmiotami, która była obok niej, ustawili ją na tym wielkim kamieniu, mieszkańcy Bet-Szemesz zaś złożyli w tym dniu Panu całopalenia i ofiary ze zwierząt.
8.POZNAŃSKALewici zdjęli Arkę Jahwe i skrzynkę, która leżała obok, w której były przedmioty ze złota, i złożyli ją na wielkim kamieniu. Mieszkańcy natomiast Bet-Szemesz tego dnia złożyli Jahwe ofiary całopalne i inne ofiary.
9.WARSZ.PRASKALewici, po zdjęciu z wozu arki i skrzyni, która znajdowała się obok, a zawierała przedmioty ze złota, ułożyli wszystko na wielkim kamieniu. Mieszkańcy Bet–Szemesz złożyli w tym dniu całopalenia oraz inne ofiary na cześć Jahwe.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Lewici zdjęli Arkę WIEKUISTEGO, wraz ze skrzynią, co przy niej była i leżały w niej złote wyroby, i postawili ją na owym wielkim kamieniu. Zaś mieszkańcy Beth Szemesz złożyli całopalenie, tego samego dnia sprawiając rzeźne ofiary WIEKUISTEMU.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITLewici zdjęli skrzynię PANA wraz ze skrzynką ze złotymi przedmiotami i ustawili ją na tym ogromnym kamieniu. Mieszkańcy Bet-Szemesz z kolei złożyli PANU w tym dniu całopalenia i rzeźne ofiary.