« 1Sam 6:18 1 Księga Samuela 6:19 1Sam 6:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A pobił Pan z mężów Bethsamitczyków, przeto, że widzieli skrzynię Pańską, i pobił z ludu siedmdziesiąt mężów, i pięćdziesiąt tysięcy pospólstwa, i płakał lud dlatego, że Pan poraził pospólstwo porażką wielką.
2.GDAŃSKA.1881Ale pobił Pan niektóre z mężów Betsemitskich, przeto iż zaglądali w skrzynię Pańską, i pobił z ludu pięćdziesiąt tysięcy i siedmdziesiąt mężów; i płakał lud, przeto że Pan lud wielką porażką poraził.
3.GDAŃSKA.2017Lecz PAN wytracił spośród ludzi z Bet-Szemesz, ponieważ zaglądali do arki PANA, zabił z ludu pięćdziesiąt tysięcy siedemdziesiąt osób. I lud ich opłakiwał, ponieważ PAN zadał ludowi wielką klęskę.
4.CYLKOWWiekuisty jednak poranił mieszkańców Bethszemeszu, ponieważ zajrzeli do arki Wiekuistego, poraził również z ludu, z pięćdziesięciu tysięcy - siedmdziesięciu ludzi. I zasmucił się lud, ponieważ poraził Wiekuisty lud klęską tak wielką.
5.KRUSZYŃSKIBóg dotknął ludzi z Bethszemesz, ponieważ oglądali Arkę Bożą. Dotknął z ludu pięćdziesiąt tysięcy siedmdziesiąt ludzi. I zasmucił się lud, ponieważ Bóg dotknął lud wielką plagą.
6.TYSIĄCL.WYD5I zabił [Pan] ludzi z Bet-Szemesz, bo spoglądali na Arkę Pańską. Spośród ludu zabił siedemdziesięciu mężów. Lud zasmucił się, ponieważ Pan dotknął ich wielką plagą.
7.BRYTYJKAPan wytracił spośród mężów Bet-Szemesz pięćdziesiąt tysięcy siedemdziesięciu mężów za to, że zaglądali do Skrzyni Pańskiej. I odprawił lud żałobne obrzędy, że Pan tak wielki zadał mu cios.
8.POZNAŃSKALecz [Bóg] pokarał mieszkańców Bet-Szemesz za to, że patrzyli na Arkę Jahwe. Pokarał [śmiercią] siedemdziesięciu spośród ludu (pięćdziesiąt tysięcy ludzi). Dlatego lud był w żałobie, gdyż Jahwe ukarał go wielką plagą.
9.WARSZ.PRASKAJahwe pokarał mieszkańców Bet–Szemesz dlatego, że przypatrywali się arce Jahwe. Zagładzie uległo pięćdziesiąt tysięcy siedemdziesięciu ludzi. Smutek wielki ogarnął wszystkich ludzi z powodu nieszczęścia, jakie zesłał na nich Jahwe.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jednak WIEKUISTY poranił mieszkańców Beth Szemeszu, ponieważ zajrzeli do Arki WIEKUISTEGO; poraził również tych z ludu, z pięćdziesięciu tysięcy – siedemdziesięciu ludzi. Więc zasmucił się lud, ponieważ WIEKUISTY poraził lud tak wielką klęską.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITWojownicy z Bet-Szemesz zaglądali jednak do skrzyni PANA, dlatego wybił On wśród nich siedemdziesięciu ludzi, pięćdziesiąt oddziałów mężczyzn. Lud opłakiwał to, że PAN zadał mu tak wielki cios.