« 1Sam 6:19 1 Księga Samuela 6:20 1Sam 6:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I rzekli mężowie Bethsamitczyków: Któż się będzie mógł ostać przed oczyma Pana, Boga świętego tego?
2.GDAŃSKA.1881I rzekli mężowie z Betsemes: Któż się będzie mógł ostać przed obliczem Pana, Boga tego świętego? i do kogoż pójdzie od nas?
3.GDAŃSKA.2017Ludzie z Bet-Szemesz mówili: Któż zdoła ostać się przed tym świętym PANEM Bogiem? I do kogo on pójdzie od nas?
4.CYLKOWI rzekli mieszkańcy Bethszemeszu: Któż ostoi się przed Wiekuistym, tym Bogiem świętym? I do kogóż ma On odejść od nas?
5.KRUSZYŃSKII rzekli mężowie Bethszemeszu: "Któż może stanąć wobec Jahwe, Boga Najświętszego? I do kogoż ma odejść od nas?"
6.TYSIĄCL.WYD5Mówili więc mieszkańcy Bet-Szemesz: Któż zdoła stanąć przed obliczem Pana, przed tym Bogiem świętym? Do kogo uda się On od nas?
7.BRYTYJKAMówili też mężowie z Bet-Szemesz: Któż może ostać się przed Panem, tym świętym Bogiem? I do kogo uda On się od nas?
8.POZNAŃSKAMówili przeto mieszkańcy Bet-Szemesz: - Któż może się ostać wobec Jahwe - tego świętego Boga? Do kogo pójdzie od nas?
9.WARSZ.PRASKAPytali więc przerażeni mieszkańcy z Bet–Szemesz: Któż się ostoi wobec Jahwe, Boga Świętego? Dokąd też się On uda, gdy odejdzie od nas?
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A mieszkańcy Beth Szemeszu powiedzieli: Kto się utrzyma przed WIEKUISTYM, tym świętym Bogiem? I do kogo ma On od nas odejść?
11.EIB.BIBLIA.2016.LITKto zdoła ostać się przed PANEM, tym świętym Bogiem? - zastanawiali się mieszkańcy Bet-Szemesz. - I do kogo uda się On od nas?