« 1Sam 6:3 1 Księga Samuela 6:4 1Sam 6:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Którzy rzekli: A cóż jest, co jéj za występek oddać mamy? I odpowiedzieli oni:
2.GDAŃSKA.1881I rzekli: Jakaż będzie ofiara za przewinienie, którą jej oddać mamy? Odpowiedzieli: Według liczby książąt Filistyńskich pięć złotych zadnic i pięć złotych myszy; albowiem jednaka jest plaga na was wszystkich, i na książęta wasze.
3.GDAŃSKA.2017I powiedzieli: Jaką ofiarę za grzech mamy mu złożyć? Odpowiedzieli: Według liczby książąt filistyńskich pięć wrzodów złotych i pięć myszy złotych. Ta sama bowiem plaga dotknęła was wszystkich i waszych książąt.
4.CYLKOWZapytali się tedy: Jakiż dar pokutny mamy jej złożyć? I rzekli: Odpowiednio liczbie książąt filistyńskich, pięć opuchłych guzów złotych i pięć myszy złotych, bo ta sama plaga spotyka zarówno wszystkich was jak książęta wasze.
5.KRUSZYŃSKII rzekli: "Jaki dar wynagradzający mamy mu zwrócić?" Ci odpowiedzieli: "Stosownie do liczby książąt filistyńskich pięć guzów złotych i pięć myszy złotych, bo ta sama plaga była na was, jak i na książąt waszych.
6.TYSIĄCL.WYD5Zapytali się: Jakiż dar mamy złożyć? Odpowiedzieli: Według liczby władców filistyńskich pięć guzów złotych i pięć myszy złotych, ta sama bowiem plaga dotknęła was, jak i waszych władców.
7.BRYTYJKAA oni zapytali: Jaką daninę pokutną mamy mu złożyć? A tamci odpowiedzieli: Według liczby książąt filistyńskich pięć złotych podobizn wrzodów odbytnicy i pięć myszy ze złota, gdyż jedna i ta sama plaga dotknęła was wszystkich i waszych książąt.
8.POZNAŃSKAZapytali: - Jaką ofiarę przebłagalną winniśmy Mu złożyć? Odpowiedzieli: - Według liczby książąt filistyńskich pięć wrzodów złotych i pięć złotych myszy, gdyż jednakowa plaga [dotknęła] was wszystkich i waszych książąt.
9.WARSZ.PRASKAWtedy oni zapytali: A jakiż to dar pojednania powinniśmy złożyć? Rzekli im na to: Sporządźcie – stosownie do liczby przywódców filistyńskich – pięć wyobrażeń wrzodów ze złota i pięć złotych myszy, bo ta sama plaga dotknęła was i waszych przywódców.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Także się zapytali: Jaki dar pokutny mamy jej złożyć? Więc powiedzieli: Odpowiednio do liczby książąt pelisztyńskich – pięć opuchłych, złotych guzów oraz pięć złotych myszy; bowiem ta sama plaga dotyka zarówno wszystkich was, jak i wasze książęta.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITZapytali więc dalej: A jaka ma być ta ofiara za przewinienie, którą mamy dołączyć? Ma odpowiadać liczbie rządców filistyńskich - usłyszeli - to znaczy powinno to być pięć złotych wyobrażeń bolesnych wrzodów i pięć złotych myszy, ponieważ was i waszych rządców dotknęła ta sama plaga.