« 1Sam 6:7 1 Księga Samuela 6:8 1Sam 6:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I weźmiecie skrzynię Pańską, i wstawicie na wóz, i sztuki złote, któreście mu oddali za grzech, wkładziecie w skrzynkę na boku jéj, a puśćcie ją, że pójdzie.
2.GDAŃSKA.1881Weźmijcie też skrzynię Pańską, i wstawcie ją na wóz; a sztuki złote, któreście ofiarowali za przewinienie, włóżcie w skrzynkę po bok jej, a puśćcie ją, że pójdzie.
3.GDAŃSKA.2017Weźcie też arkę PANA i włóżcie ją na wóz; a złote przedmioty, które oddajecie jako ofiarę za grzech, włóżcie do skrzynki obok niej. Po czym puśćcie go i niech jedzie.
4.CYLKOWPoczem weźmiecie arkę Wiekuistego, a umieścicie ją na wozie, wyroby zaś złote, które oddajecie jej jako dar pokutny, umieścicie w skrzyni u boku jej, i wyszlecie ją, aby poszła.
5.KRUSZYŃSKIA weźmiecie Arkę Bożą i włożycie ją na wóz; przedmioty zaś złote, które oddajecie mu jako dar wynagradzający, włożycie do skrzyni obok niej i odeszlecie ją i niech odejdzie.
6.TYSIĄCL.WYD5Weźmiecie potem Arkę Pańską i umieścicie ją na wozie, a wyroby ze złota, które oddać macie jako dar pokutny, umieścicie w skrzynce obok niej i tak poślecie ją w drogę.
7.BRYTYJKAWeźcie Skrzynię Pańską i włóżcie ją na wóz, a złote przedmioty, które przydajecie dla niego jako daninę pokutną włóżcie do skrzynki obok niej i odeślijcie ją, niech jedzie!
8.POZNAŃSKAPotem weźcie Arkę Jahwe i złóżcie ją na wozie, a złote przedmioty, które chcecie ofiarować jako zadośćuczynienie, połóżcie w skrzynce obok niej. Po czym puszczajcie go i niech jedzie.
9.WARSZ.PRASKANastępnie weźcie arkę Jahwe i umieśćcie ją na wozie. Obok postawcie skrzynię z przedmiotami ze złota, które złożycie jako ofiarę przejednania. W ten sposób przygotowany wóz niech odjedzie.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Potem weźmiecie Arkę WIEKUISTEGO oraz umieścicie ją na wozie; zaś złote wyroby, które oddajecie jej jako dar pokutny – umieścicie w skrzyni u jej boku, po czym wyślecie ją, aby poszła.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITNastępnie weźcie skrzynię PANA i włóżcie ją na wóz wraz ze złotymi przedmiotami, które będziecie dla Niego wysyłać. Tę ofiarę za przewinienie włóżcie do skrzynki obok, po czym wyprawcie skrzynię - niech jedzie!