« 1Sam 6:8 1 Księga Samuela 6:9 1Sam 6:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I patrzyć będziecie, jeźli drogą granic swych pójdzie ku Bethsames, on nam to wielkie złe uczynił: lecz jeźli nie, poznamy, że nie jego ręka dotknęła nas, ale się z przygody stało.
2.GDAŃSKA.1881A patrzajcie, jeźli drogą granic swych pójdzie do Betsemes, tedyć on na nas dopuścił to wielkie złe; a jeźliż nie, tedy poznamy, że nie ręka jego dotknęła się nas, ale to z trafunku przyszło na nas.
3.GDAŃSKA.2017Wtedy patrzcie – jeśli pojedzie drogą własnej granicy do Bet-Szemesz, to PAN wyrządził nam to wielkie zło. Lecz jeśli nie, to będziemy wiedzieli, że to nie jego ręka nas dotknęła, ale to, co nas spotkało, było przypadkiem.
4.CYLKOWA baczcie: jeżeli drogą ku dziedzinie swej pociągnie, ku Bethszemesz, tedy sprawiła nam ona tę klęskę wielką; jeżeli zaś nie, tedy będziemy wiedzieli, że nie jej moc nas dotknęła; przypadek zrządził to, co się stało nam!
5.KRUSZYŃSKII uważajcie, jeśli pociągnie drogą ku swej posiadłości, ku Bethszemesz, on to sprowadził na nas tą wielką niedolę; jeśli zaś nie, przekonacie się, że nie jego ręka nas dotknęła: było przypadkiem to, co spadło na nas".
6.TYSIĄCL.WYD5Zwrócicie jednak uwagę na to: jeżeli skieruje się ona do swego kraju, to jest do Bet-Szemesz, wiedzcie, że to On sprowadził na nas nieszczęście, a jeśli nie, to będziemy wiedzieli, że nie Jego ręka nas dotknęła, a to, co się stało, było przypadkiem.
7.BRYTYJKAI baczcie! Jeżeli pojedzie w swoje strony drogą wzwyż ku Bet-Szemesz, to On wyrządził nam to wielkie zło. Jeżeli zaś nie, to będziemy wiedzieć, że to nie jego ręka nas dotknęła, ale że był to dla nas przypadek.
8.POZNAŃSKAWtedy zobaczycie: jeśli [wóz] pójdzie drogą graniczną w stronę Bet-Szemesz, to On [Jahwe] był sprawcą waszego wielkiego nieszczęścia; jeśli nie, to będziemy wiedzieli, że nie Jego ręka nas dotknęła, ale przypadkiem nam się to przydarzyło.
9.WARSZ.PRASKAA wy przez dłuższy czas nie spuszczajcie go z oczu: jeśli się okaże, że wóz skieruje się na szlak przygraniczny, w kierunku Bet–Szemesz, będzie to oznaczało, że Jahwe jest sprawcą tego wielkiego nieszczęścia, jakie nas spotkało; jeżeli nie, będzie to oznaczało, że nie Jego ręka nas dotknęła, lecz stało się to wszystko przypadkiem.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I uważajcie – jeśli pociągnie drogą ku swej granicy, do Beth Szemesz, wtedy ona nam sprawiła tą wielką klęskę; zaś jeśli nie – wtedy będziemy wiedzieli, że nie jej moc nas dotknęła; a to, co nam się stało – zrządził przypadek.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITPrzy tym jednak zwróćcie uwagę: Jeśli skrzynia pojedzie ku swoim stronom drogą na Bet-Szemesz, będzie to oznaczało, że to On wyrządził nam to wielkie nieszczęście. Jeśli nie, to będziemy wiedzieli, że to nie Jego ręka nas dotknęła, ale że był to po prostu przypadek.