« 1Sam 6:21 1 Księga Samuela 7:1 1Sam 7:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Przyszli tedy mężowie Karyathyarym, i odwieźli skrzynię Pańską i wnieśli ją do domu Aminadab w Gabaa: a Eleazara, syna jego, poświęcili, aby strzegł skrzynię Pańską.
2.GDAŃSKA.1881Przyszli tedy mężowie z Karyjatyjarym, i odwieźli skrzynię Pańską, a wnieśli ją do domu Abinadabowego w Gabaa; a Eleazara syna jego poświęcili, aby strzegł skrzyni Pańskiej.
3.GDAŃSKA.2017Przyszli więc ludzie z Kiriat-Jearim, zabrali arkę PANA i wnieśli ją do domu Abinadaba na wzgórzu. Eleazara zaś, jego syna, poświęcili, aby strzegł arki PANA.
4.CYLKOWPrzybyli tedy mieszkańcy Kirjath Jearim i zabrali arkę Wiekuistego; sprowadzili ją mianowicie do domu Abinadaba na wzgórzu, poświęciwszy syna jego Eleazara na to, aby arki Wiekuistego strzegł.
5.KRUSZYŃSKII przybyli ludzie z Kirjath-jearim, unieśli Arkę Bożą i sprowadzili ją do domu Abinadaba, na wzgórzu, i poświęcili syna jego Eleazara, aby strzegł Arki Bożej.
6.TYSIĄCL.WYD5Przybyli mieszkańcy Kiriat-Jearim, zabrali Arkę Pańską i wprowadzili ją do domu Abinadaba na wzgórzu, Eleazara zaś, syna jego, wyświęcili, aby strzegł Arki Pańskiej.
7.BRYTYJKAPrzyszli tedy mężowie z Kiriat-Jearim i sprowadzili Skrzynię Pańską, i zawieźli ją do domu Abinadaba na wzgórzu. Syna zaś jego, Eleazara, poświęcili, aby pilnował Skrzyni Pańskiej.
8.POZNAŃSKAPrzyszli więc mieszkańcy Kirjat-Jearim, zabrali Arkę Jahwe i umieścili ją w domu Abinadaba na wzgórzu, a Eleazara, jego syna, poświęcili, by strzegł Arki Jahwe.
9.WARSZ.PRASKAPrzyszli więc mieszkańcy Kiriat–Jearim, zabrali Arkę Przymierza i wprowadzili do domu Abinadaba, położonego na wzgórzu. Jego syna Eleazara poświęcili, aby miał pieczę nad arką Jahwe.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc przybyli mieszkańcy Kirjath Jearym i zabrali Arkę WIEKUISTEGO; mianowicie sprowadzili ją do domu Abinadaba, na wzgórzu, poświęciwszy jego syna Eleazara, aby strzegł Arki WIEKUISTEGO.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITLudzie z Kiriat-Jearim przyszli więc, wzięli skrzynię PANA i przynieśli ją do domu Abinadaba na wzgórzu. Jego syna Eleazara poświęcili, aby sprawował nad nią opiekę.