« 1Sam 9:14 1 Księga Samuela 9:15 1Sam 9:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A Pan objawił był ucho Samuelowe dzień przedtem, niźli Saul przyszedł, rzekąc:
2.GDAŃSKA.1881A Pan objawił był Samuelowi dzień przedtem, niźli Saul przyszedł, mówiąc:
3.GDAŃSKA.2017A PAN wyjawił Samuelowi na dzień przed przybyciem Saula, mówiąc mu:
4.CYLKOWWiekuisty zaś był objawił Samuelowi na jeden dzień przed przybyciem Saula jak następuje:
5.KRUSZYŃSKINa dzień przed przybyciem Saula Bóg okazał Samuelowi widzenie, mówiąc:
6.TYSIĄCL.WYD5Pan zaś objawił Samuelowi na dzień przed przybyciem do niego Saula, mówiąc mu:
7.BRYTYJKAPan bowiem objawił Samuelowi na dzień przed przyjściem Saula, mówiąc doń:
8.POZNAŃSKAJahwe zaś objawił tajemnie Samuelowi poprzedniego dnia, przed przybyciem Saula, mówiąc:
9.WARSZ.PRASKATymczasem w przeddzień przybycia Saula Jahwe, objawiając się Samuelowi, tak powiedział do niego:
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś na jeden dzień przed przybyciem Saula, WIEKUISTY objawił Samuelowi, jak następuje
11.EIB.BIBLIA.2016.LITA PAN przekazał mu na dzień przed przyjściem Saula: