« 1Sam 9:16 1 Księga Samuela 9:17 1Sam 9:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A gdy Samuel wejrzał na Saula, rzekł mu Pan: Oto mąż, o którymem ci powiadał; ten będzie panował nad ludem moim.
2.GDAŃSKA.1881A gdy Samuel wejrzał na Saula, rzekł mu Pan. Otóż mąż, o którymemci powiedział; tenci będzie panował nad ludem moim.
3.GDAŃSKA.2017A gdy Samuel zobaczył Saula, PAN mu powiedział: Oto człowiek, o którym ci powiedziałem. Właśnie on będzie panował nad moim ludem.
4.CYLKOWGdy tedy Samuel ujrzał Saula, oświadczył mu Wiekuisty: Oto mąż, o którym ci mówiłem: ten panować ma nad ludem Moim.
5.KRUSZYŃSKIGdy Samuel ujrzał Saula, rzekł Bóg do niego: "Oto człowiek, o którym ci mówiłem; on to będzie rządził ludem moim".
6.TYSIĄCL.WYD5Kiedy Samuel spostrzegł Saula, odezwał się do niego Pan: Oto ten człowiek, o którym ci mówiłem, ten, który ma rządzić moim ludem.
7.BRYTYJKAZaledwie Samuel spojrzał na Saula, Pan wyjawił mu: To jest ten mąż, o którym ci mówiłem, że będzie panował nad moim ludem.
8.POZNAŃSKASkoro Samuel spostrzegł Saula, Jahwe mu objawił: - Oto człowiek, o którym ci mówiłem, że będzie panował nad moim ludem.
9.WARSZ.PRASKAKiedy więc tylko Samuel zobaczył Saula, Jahwe rzekł: Oto właśnie ten człowiek, o którym ci mówiłem. To on będzie rządził moim ludem.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc gdy Samuel ujrzał Saula, WIEKUISTY mu oświadczył: Oto mąż, o którym ci mówiłem; ten ma panować nad Moim ludem.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITGdy więc Samuel zobaczył Saula, PAN mu oznajmił: To jest właśnie ten człowiek, o którym ci powiedziałem, że zapanuje nad moim ludem.