« 2Sam 17:19 2 Księga Samuela 17:20 2Sam 17:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A gdy przyszli słudzy Absalomowi w dom do niewiasty, rzekli: Gdzie jest Achimaas i Jonathas? 1 odpowiedziała im niewiasta: Przeszli prędko skosztowawszy trochę wody. A ci, co szukali, nie nalazłszy wrócili się do Jeruzalem.
2.GDAŃSKA.1881Bo gdy przyszli słudzy Absalomowi do onej niewiasty w dom, rzekli: Gdzie jest Achimaas i Jonatan? odpowiedziała im niewiasta: Przeszli przez rzekę; a poszukawszy ich, i nie znalazłszy, wrócili do Jeruzalemu.
3.GDAŃSKA.2017Kiedy przyszli słudzy Absaloma do domu tej kobiety, zapytali: Gdzie Achimaas i Jonatan? Kobieta odpowiedziała im: Przeszli przez rzekę. A gdy szukali ich i nie znaleźli, powrócili do Jerozolimy.
4.CYLKOWGdy tedy ludzie Absaloma do onej kobiety do domu przybyli i zapytali: Gdzież Achimaac i Jonatan? odpowiedziała im kobieta: Poszli sobie dalej przez prądnik wody! Szukali tedy, a gdy ich nie znaleźli, powrócili do Jerozolimy.
5.KRUSZYŃSKIPrzybyli słudzy Absaloma do owej kobiety do domu i rzekli: "Gdzie jest Ahimaac i Jonatan?" I odpowiedziała im kobieta: "Przeszli przez wodę potoku". Ci szukali, ale nie znalazłszy, powrócili do Jeruzalem.
6.TYSIĄCL.WYD5Słudzy Absaloma przybyli do tej kobiety, do jej domu, pytając: Gdzie jest Achimaas i Jonatan? Odpowiedziała im kobieta: Poszli dalej za zbiornik wody. Szukali [ich], lecz nie znaleźli. Powrócili więc do Jerozolimy.
7.BRYTYJKAGdy zaś słudzy Absaloma przyszli do tej kobiety do domu i zapytali: Gdzie są Achimaas i Jonatan, kobieta ta odpowiedziała: Poszli dalej ku strumykowi. A gdy oni, przeszukawszy domostwo, nie znaleźli ich, powrócili do Jeruzalemu,
8.POZNAŃSKASłudzy Abszaloma przyszli do tej kobiety do domu i zapytali: - Gdzie są Achimaac i Jehonatan? Odpowiedziała im kobieta: - Przeszli przez wody. Szukali tam, a nie znalazłszy [nikogo] wrócili do Jerozolimy.
9.WARSZ.PRASKALudzie Absaloma weszli do domu, w którym była owa kobieta, i zapytali: Gdzie są Achimaas i Jonatan? A kobieta odpowiedziała: Poszli tam, w stronę wody. Udali się więc ludzie Absaloma w tamtym kierunku, lecz nie znalazłszy nikogo, wrócili do Jerozolimy.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem gdy ludzie Absaloma przybyli do domu tej kobiety, zapytali: Gdzie jest Achimaac i Jonatan? A kobieta im odpowiedziała: Poszli sobie dalej przez strumyk wody. Więc szukali, a kiedy ich nie znaleźli, powrócili do Jeruszalaim.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITGdy więc słudzy Absaloma przyszli do domu tej kobiety i zapytali: Gdzie są Achimaas i Jonatan? - kobieta odpowiedziała: Już przeszli przez strumyk. Szukali ich zatem, ale nie znaleźli - i wrócili do Jerozolimy.