« 2Sam 17:26 2 Księga Samuela 17:27 2Sam 17:28 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A gdy przyszedł Dawid do obozu, Sobi, syn Naas, z Rabbath synów Ammon, i Machir, syn Amielów, z Lodabar, i Bersellai Galaadczyk z Rogelim,
2.GDAŃSKA.1881I stało się, gdy przyszedł Dawid do Mahanaim, że Soby syn Nahasowy z Rabby, synów Ammonowych, i Machir, syn Ammijelowy z Lodebaru, i Barsylaj Galaadczyk z Rogielim,
3.GDAŃSKA.2017I kiedy Dawid przybył do Machanaim, Szobi, syn Nachasza z Rabby synów Ammona, i Makir, syn Ammiela z Lo-Debar, i Barzillaj, Gileadczyk z Rogelim;
4.CYLKOWGdy jednak Dawid do Machnaim przybył nawieźli byli Szobi, syn Nachasza, z Rabbat Amonitów, Machir, syn Amiela, z Lodebar i Gileadita Barzylai z Rogelim
5.KRUSZYŃSKIGdy Dawid przybył do Mahanaim, oto Szobi, syn Nahasza z Rabby, z Ammonitów, tudzież Makhir, syn Amijela z Lodebar i Barzylaj Galaadczyk z Roglim,
6.TYSIĄCL.WYD5Kiedy Dawid przybył do Machanaim, Szobi, syn Nachasza z ammonickiego Rabba, Makir, syn Ammiela z Lo-Debar, i Barzillaj, Gileadczyk z Rogelim,
7.BRYTYJKA(17:27a) Gdy zaś Dawid przybył do Machanaim, Szobi, syn Nachasza z Rabby ammonickiej, i Machir, syn Ammiela z Lo-Dabar, i Barzillaj Gileadczyk z Rogelim
8.POZNAŃSKAKiedy Dawid przybył do Machanajim, Szobi, syn Nachasza z Rabba Ammonitów, i Makir, syn Ammiela z Lodebar, oraz Barzillaj, Gileadyta z Rogelim,
9.WARSZ.PRASKAKiedy Dawid przybył do Machanaim, Szobi, syn Nachasza z ammonickiego Rabba, Makir, syn Ammiela z Lo–Debar, i Barzillaj z Rogelim gileadzkiego
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A gdy Dawid przybył do Machanaim – Szobi, syn Nachasza z Rabbat Ammonitów; Machir, syn Amiela z Lo Debaru i Gileadyta Barzylai z Rogelim, nawieźli
11.EIB.BIBLIA.2016.LITGdy zaś Dawid przybył do Machanaim, Szobi, syn Nachasza z Rabby Ammonickiej, Makir, syn Amiela z Lo-Debar, i Barzilaj Gileadyta z Roglim