« 2Sam 17:4 2 Księga Samuela 17:5 2Sam 17:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I rzekł Absalom: Przyzówcie Chuzai, Arachitczyka, a słuchajmy, co on téż powie.
2.GDAŃSKA.1881Jednak rzekł Absalom: Zawołaj rychło i Chusaja Arachity, abyśmy usłyszeli, co on też powie.
3.GDAŃSKA.2017Absalom powiedział jednak: Zawołajcie szybko również Chuszaja Arkitę i posłuchajmy także, co on powie.
4.CYLKOWRzekł jednak Absalom: Niechaj zawołają też i Chuszaja Arkijczyka, abyśmy słyszeli jakie jego zdanie?
5.KRUSZYŃSKII rzekł Absalom: "Niechaj będzie również przywołany Haszaj Arkijczyk, a usłyszymy, co też on ma za radę".
6.TYSIĄCL.WYD5Absalom oznajmił: Proszę zawołać Chuszaja Arkijczyka, abyśmy także od niego wysłuchali, co ma do powiedzenia.
7.BRYTYJKANiemniej rzekł jeszcze Absalom: Przywołajcie także Chuszaja Arkijczyka, a posłuchamy, co on na to powie.
8.POZNAŃSKAAle Abszalom powiedział: - Przywołajcie jeszcze Chuszaja Arkitę i posłuchajmy, co on powie.
9.WARSZ.PRASKAPowiedział Absalom: Przywołajcie mi tu jeszcze Chuszaja Arkijczyka. Posłuchamy także, co on ma nam do powiedzenia.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jednak Absalom powiedział: Niech zawołają też i Chuszaja Arkijczyka, byśmy słyszeli, jakie jest jego zdanie.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITAbsalom zarządził: Przywołajcie jeszcze Chuszaja Arkitę. Posłuchajmy, co on ma do powiedzenia.