« 2Sam 17:6 2 Księga Samuela 17:7 2Sam 17:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I rzekł Chuzai do Absaloma: Nie dobra to rada, którą teraz dał Achitophel.
2.GDAŃSKA.1881Tedy odpowiedział Chusaj Absalomowi: Niedobra jest rada, którą teraz dał Achitofel.
3.GDAŃSKA.2017Wtedy Chuszaj odpowiedział Absalomowi: Rada, którą tym razem dał Achitofel, nie jest dobra.
4.CYLKOWI rzekł Chuszaj do Absaloma: Tym razem nie dobra rada, którą podał Achitofel.
5.KRUSZYŃSKII rzekł Haszaj do Absaloma: "Tym razem rada, jaką podał Ahitofel, nie wydaje się dobrą".
6.TYSIĄCL.WYD5Chuszaj dał Absalomowi taką odpowiedź: Rada, jaką tym razem dał Achitofel, nie jest dobra.
7.BRYTYJKAA Chuszaj odpowiedział Absalomowi: Niedobra jest rada, której tym razem udzielił Achitofel.
8.POZNAŃSKAChuszaj odpowiedział Abszalomowi: - Nie jest dobra rada, jaką tym razem dał Achitofel.
9.WARSZ.PRASKARzekł tedy Chuszaj do Absaloma: Tym razem rada, jaką dał ci Achitofel, nie jest dobra.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A Chuszaj rzekł do Absaloma: Tym razem to niedobra rada ta, którą podał Achitofel.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITWtedy Chuszaj wyraził swoje zdanie: Rada Achitofela jest tym razem nietrafna.